Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Sinds 1 augustus 2006 is de nieuwe wet op het vrijwilligerswerk van kracht. Met de gratis gids Vrijwilligerswerk. De wet. Praktische vragen en antwoorden wil de Koning Boudewijnstichting de nieuwe reglementering toegankelijk maken en praktische en bruikbare antwoorden geven op de vragen die vrijwilligers en verenigingen zich stellen bij de concrete toepassing van deze wet.

Deze praktische gids maakt de wet toegankelijk en hanteerbaar, mogelijke valkuilen worden aangestipt en de vele concrete voorbeelden zorgen voor de nodige herkenning en vertaling.

Download gratis deze gids.

De minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zette een onderzoeksproject op rond het omgaan met vertrouwelijk informatie en beroepsgeheim. De bedoeling was het ontwikkelen van een informatiebrochure en een vormingspakket. Op 8 mei 2009 werden deze zaken aan het publiek voorgesteld.

Meer informatie vind je hier.
 


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina