Steunpunt Jeugdhulp

Perspectief voor de OSBJ?!

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Op 7 juli werd de OSBJ op de hoogte gesteld van de plannen van het IVA Jongerenwelzijn aangaande de ondersteuning van de sector en de financiële middelen voor de OSBJ in 2010. We willen u met dit bericht op de hoogte stellen van de plannen en de gevolgen voor de sector.

 

In 2010 wil de overheid nog een basispakket van diensten subsidiëren via de OSBJ ten belope van 300.000 euro. Dit pakket wordt vastgelegd voor vijf jaar. De inhoud van het pakket moet nog onderhandeld worden, maar het IVA denkt vooral aan de juridische helpdesk en het registratieproject BINC. Daarnaast kan de OSBJ voor 2010 rekenen op een bedrag van 150.000 euro voor nog in te dienen en te onderhandelen projecten. Het basispakket zal als doelgroep de private voorzieningen hebben, het aanvullend gedeelte zal ook ten dienste staan van consulenten en gemeenschapsinstellingen.

 

In de loop van het najaar (en van 2010) wordt het expertisecentrum opgestart. Dit expertisecentrum zal opdrachten uitschrijven en verdelen. Ook de OSBJ kan op die opdrachten intekenen. Hoe het expertisecentrum zal gestalte krijgen en welke timing men hiervoor hanteert is nog niet duidelijk of besproken.

 

De OSBJ ontvangt voor 2009 650.000 euro voor de totale werking. Het IVA Jongerenwelzijn vindt dit basisbedrag niet meer te verantwoorden gelet op de huidige tijdgeest waar een (openbare) aanbesteding-logica de bovenhand haalt. Het IVA Jongerenwelzijn haalt hierbij ook aan dat de OSBJ onvoldoende kwalitatief werk levert.

 

De OSBJ staat hiermee op een scharnierpunt. Van een volledig gesubsidieerde werking wordt overgegaan naar een beperkter vast gedeelte met mogelijkheid om projectmatig aan te vullen. Voor de projecten wil men marktprincipes laten meespelen. Dit nieuw gegeven is een ingrijpende gebeurtenis voor de organisatie. De OSBJ zal in de komende maanden tijd moeten steken in het uitschrijven en binnenhalen van projectopdrachten, naast de onderhandelingen over het basispakket. Daarbij is de kans ook groot dat het profiel van de organisatie wijzigt.

 

De OSBJ engageert zich om de bestaande convenantopdrachten en de aangegane engagementen voor 2009 uit te voeren. We kunnen op dit moment geen duidelijkheid bieden over onze activiteiten voor 2010. Dat zal afhangen van de onderhandelingen in het najaar. We kunnen dan ook geen onmiddellijk antwoord meer bieden op ondersteuningsvragen die verder gaan dan 2009 of een aanvang nemen in 2010. We engageren er ons wel toe om projecten in te dienen op basis van de recente bevraging van de sector en indien mogelijk ook samen met de sector.

  

We vragen aan de sector begrip voor het feit dat we de volgende maanden erg weinig duidelijkheid zullen kunnen verschaffen over de taken die we opnemen in 2010 en later. Op het moment dat we zelf die duidelijkheid hebben, zullen we jullie zo snel mogelijk informeren.

 

Reageren kan op info@osbj.be.


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina