Steunpunt Jeugdhulp

E-zine september 2009

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

 

Vorming Decreet Rechtspositie in Mechelen

Ook in 2009 bieden we opnieuw sectorale vormingen aan over het Decreet Rechtspositie Minderjarigen. 

Je kan kiezen hoeveel van de drie dagen je wil volgen. We voorzien plaatsen voor zestig personen per dag. We plannen een dag over het dossier, een dag over participatie en een dag over implementatie. 

 

Data

- dinsdag 29 september 2009

- dinsdag 27 oktober 2009

- dinsdag 24 november 2009

 

Meer lezen en inschrijven.

 

Studiedag jeugdrecht.be

Welke kansen bieden het “jeugdrecht” en de “jeugdhulp” elkaar?

Een praktische kijk op recht en hulpverlening.

 

Jeugdrecht.be organiseert op 2 oktober 2009 in de Factorij in Schaarbeek een studiedag over de linken en kansen tussen de 'jeugdhulpverlening' en het 'jeugdrecht'.

 

Meer lezen en inschrijven.

 

Ervaringsuitwisseling Binc

Op woensdag 14 oktober 2009 organiseren we de eerste Binc dag in het Vormingscentrum Guislain in Gent.

Doelstellingen van deze ervaringsuitwisseling?
- Het aanreiken van een breder kader voor het gebruik van Binc
- Inhoudelijke thema’s uitlichten en de gebruikers aanzetten tot reflectie
- Evaluatie en ervaringsuitwisseling over de algemene module, dit zowel inhoudelijk (parameters) als vormelijk (layout, gebruiksvriendelijkheid)
- Brainstormen over de werkvormspecifieke modules


Meer lezen en inschrijven

 

Stent Congres: 'Jeugdzorg in overleg, de praktijk van samenwerken'

Op 19 november 2009 organiseert Stent i.s.m. de OSBJ en Cera een slotcongres in het provinciehuis in Leuven. Stent bevordert en bestendigt de samenwerking tussen Bijzondere Jeugdzorg, Kinder- en Jeugdpsychiatrie en ambulante Geestelijke Gezondheidszorg.

 

Naast het gevarieerde aanbod van zes workshops zijn er boeiende lezingen over samenwerking. Deelnemers maken kennis met bestaande samenwerkingsinitiatieven, met elkaar en met de resultaten van het Stentproject. Stent formuleert beleidsadviezen en vraagt een reactie van de regelgevende overheid.

 

Meer lezen en inschrijven.

 

Minderjarigen naar assisen?

Wanneer een jeugdrechter oordeelt dat het jeugdrecht geen passende antwoorden kan bieden op de strafbare feiten die een minderjarige heeft gepleegd, kan worden beslist dat de minderjarige uit handen wordt gegeven. Dit betekent dat de minderjarige zal worden berecht “zoals een volwassene”. Het volwassenstrafrecht, en niet langer het jeugdrecht, wordt op de minderjarige van toepassing.

 

Lees meer op www.jeugdrecht.be

 

Nieuwe kansen door Groene zorg

Vandaag vinden personen met psychische problemen, jongeren uit de Bijzondere Jeugdzorg en jongeren met problemen op school al de weg naar de zorgboerderij. Door actief mee te werken op de boerderij brengen de ‘gasten’ hun tijd zinvol door.

Cera is één van de oprichters van Steunpunt Groene Zorg dat cliënten en welzijnsvoorzieningen de weg naar geschikte zorgboerderijen wijst.
 

20 september 2009 is het 'Dag van de Landbouw'. Cera schenkt daarom 20 exemplaren weg van de uitgave ‘Nieuwe kansen door groene zorg’. De eerste 20 mensen die een e-mail sturen naar info@osbj.be met de vermelding 'Groene Zorg' krijgen een gratis exemplaar opgestuurd.

 

Oproep voor vrijwilligers voor het bureau van de Comités voor Bijzondere Jeugdzorg

Jongerenwelzijn zoekt vrijwilligers voor het bureau van de Comités voor Bijzondere Jeugdzorg.

 

Interesse? Surf naar www.jongerenwelzijn.be voor een uitgebreid functieprofiel en de deelnemingsvoorwaarden.

 

Voor bijkomende inlichtingen kunt u contact opnemen met Nele Wynants, beleidsmedewerker Preventie- en Verwijzersbeleid van Jongerenwelzijn, tel. 02 553 33 29.


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina