Steunpunt Jeugdhulp

HOME

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Steunpunt Jeugdhulp ondersteunt jeugdhulpverleners en hun organisaties uit alle jeugdhulpsectoren in hun centrale drijfveer: hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun context. Dit doen we o.a. door onze kennis te delen via vorming & intervisie op maat, informatieverstrekking via onze website & e-zines en de juridische helpdesk.
 

De website van Steunpunt Jeugdhulp verhuisde naar kennisplein.be.
Surf door de thema's en ontdek hoe we meewerken aan dit intersectoraal kennisdelingsplatform.

de juridische helpdesk verhuisde naar de vernieuwde website jeugdrecht.be.

 

Maar we maken het makkelijk: de gekende webadressen (www.steunpuntjeugdhulp.be en www.jeugdrecht.be) leiden je automatisch naar de nieuwe webstek.

 

Bezoekers die deze website gebruiken om in te loggen in Binc, kunnen voortaan hier terecht (onderaan de pagina). Of gewoon via binc.vlaanderen.be

 


 

Steunpunt Jeugdhulp biedt geen rechtstreekse hulp aan ouders of jongeren. We verwijzen u graag door.

Ouders met opvoedingsvragen:
De opvoedingslijn - tel. 078 15 00 10, Kind en Gezinlijn (0-3 jarigen)- tel.078 150 100, Centrum voor Leerlingenbegeleiding, Tele-onthaal (24/24u) tel.106, Centrum Algemeen Welzijnswerk

Kinderen en jongeren met vragen omtrent hun thuissituatie:
Awel (vroegere Kinder- en Jongerentelefoon) - tel.102 (van 16.00-22.00), Tele-onthaal (24/24u), Centrum voor Leerlingenbegeleiding, Jongeren Advies Centrum (JAC). 

Hier vind je nog andere nuttige contactgegevens (doorverwijzing).

Klik hier door naar:

 


Verstuur deze pagina