Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Binnen de sector Bijzondere Jeugdzorg onderscheiden we momenteel 5 soorten van private voorzieningen: de Organisaties voor Bijzondere Jeugdzorg (OVBJ), de Opvang-, Oriëntatie- en Observatiecentra (OOOC), de diensten voor pleegzorg, Diensten Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling (HCA) en de Centra voor Integrale Gezinsbegeleiding (CIG).

De Organisaties voor Bijzondere Jeugdzorg bieden één of meerdere van volgende typemodules aan:

  • Module contextbegeleiding
  • Module contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen (het vroegere BZW)
  • Module dagbegeleiding in groep (de vroegere dagcentra)
  • Module verblijf (residentieel)
  • Module Ondersteunende Begeleiding
  • Module Kortdurend (Crisis)verblijf


Jongerenwelzijn subsidieert ook projecten en bijzondere initiatieven die zich richten tot een specifieke doelgroep of op een bijzondere probleemsituatie, of die op een andere manier vernieuwend zijn. Een overzicht van de erkende projecten vind je hier.

Een overzicht  van alle voorzieningen Bijzondere Jeugdzorg in Vlaanderen met hun contactgegevens vind je hier.


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina