Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Door het besluit van de Vlaamse regering van 18 oktober 1989 werden de vroegere rijksopvoedingsgestichten omgedoopt tot gemeenschapsinstellingen. De gemeenschapsinstellingen fusioneerden door het decreet van 12 december 1990 tot twee instellingen met eigen financieel beheer.

  • De Zande, met een afdeling voor jongens in Ruislede (54 open en 26 gesloten plaatsen voor jongens) en een afdeling voor meisjes in Beernem (30 gesloten plaatsen en 10 open plaatsen voor meisjes).
  • De Kempen, met een afdeling voor jongens in Mol-Hutten (40 gesloten plaatsen voor jongens) en in Mol-Markt (62 open plaatsen voor jongens. In de loop van 2008 komen er 10 open plaatsen voor jongens en 10 gesloten plaatsen voor meisjes bij afhankelijk van de oplevering van de bouwwerken).

Deze voorzieningen hebben de decretale opdracht om de functies van opvang, oriëntatie, observatie en residentiële begeleiding te voorzien. Ze zijn een aanvulling op privé initiatieven voor jongerenopvang. Zij nemen een specifieke plaats in omwille van de opnameplicht van de aan hen toevertrouwde minderjarigen. De beslissing tot opname kan alleen verlopen via een jeugdrechter.

Daarnaast verzorgen de Gemeenschapsinstellingen de pedagogische en didactische begeleiding van de jongens die geplaatst worden in het Federale Centrum De Grubbe te Everberg.

Meer info vind je op www.jongerenwelzijn.be.


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina