Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Federaal Centrum De Grubbe (Everberg)

Het federale gesloten centrum De Grubbe, in de volksmond beter bekend als “Everberg”, zorgt voor oriëntatie en begeleiding van jongens van 14 tot 20 jaar die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. Het centrum heeft een Vlaamse en een Waalse afdeling. In de Vlaamse afdeling van De Grubbe is plaats voor 24 jongens.

Jongeren worden hier enkel geplaatst als ze een ernstig feit hebben gepleegd (of ervan verdacht worden) en er geen plaats is in de gemeenschapsinstellingen. Ze kunnen er maximaal 2 maanden en 5 dagen blijven. Daarna (of al eerder) beslist de jeugdrechter waar ze naartoe moeten (bv. naar een gemeenschapsinstelling).


Meer info vind je op www.jongerenwelzijn.be

Gesloten Federaal Centrum Tongeren

Het federaal detentiecentrum te Tongeren werd door de federale overheid opgericht bij KB op 12 december 2009 in uitvoering van artikel 606 van de wet op de strafvordering. Het detentiecentrum is een gesloten federaal centrum voor jongeren die een als misdrijf omschreven feit of een misdaad hebben gepleegd of daarvan verdacht worden.


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina