Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

 

Minister Veerle Heeren koppelde in 2009 een evaluatie van het Globaal Plan Jeugzorg aan een nieuw voorstel van meerjarenplan voor de jeugdzorg (Perspektiefplan). Input werd gegeven door het brede welzijnsveld, wetenschappers en de administraties.


Dit plan bouwt verder op het Globaal Plan Jeugdzorg van 2006.

De Vlaamse regering stelde in februari 2006 een Globaal Plan Jeugdzorg voor. Daarin vind je de doelstellingen van Minister van Welzijn Vervotte terug voor de verdere ontwikkeling van de Jeugdzorg in Vlaanderen.


Minister Vandeurzen vertaalde het zo:
Uit de beleidsverklaring van Minister Vandeurzen (oktober 2009)

 


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina