Steunpunt Jeugdhulp

Beleidsplan Minister Vandeurzen

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Alle ministers van de Vlaamse Regering dienen elk jaar één of meer beleidsbrieven in bij het Vlaams Parlement. Een beleidsbrief bevat een overzicht van de uitvoering van de begroting voor het lopende begrotingsjaar en een prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar. Minister Vandeurzen stelde zijn beleidsnota 2009-2014 op het Domein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor met daarbij een hoofdstuk over zijn toekomstplannen voor de Bijzondere Jeugdzorg. Je kan deze nalezen op www.ministerjovandeurzen.be.


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina