Steunpunt Jeugdhulp

Maatschappelijke beleidsnota 1999

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

De oprichting van de vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg was een rechtstreeks gevolg van de maatschappelijke beleidsnota Bijzondere Jeugdzorg van het Vlaams Parlement van maart 1999.

Je vindt hier ook de motie van aanbeveling terug. Hiermee bevestigde het Vlaams Parlement haar instemming met een veralgemeend en gecoördineerd aanbod van de herstelrechtelijke en constructieve afhandelingen van jeugddelinquentie in alle gerechtelijke arrondissementen. De opdracht tot implementatie en ondersteuning werd in hoofde van OSBJ gesubsidieerd van 2001 tot 2009.
 


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina