Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Door de hervormingen van mei - juli 2006 werd de jeugdbeschermingswet van 1965 ingrijpend gewijzigd.

De titel van de wet luidt nu voluit: Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. Omdat dit een hele mond vol is, werd gekozen om de gewijzigde wet aan te duiden als 'Jeugdwet'. Een aantal bepalingen van de Jeugdwet werden vernietigd door twee arresten van het Grondwettelijk Hof dd. 13 maart 2008.


Interesse in de ontstaansgeschiedenis van de wet?


Hier kan je de oude wet op de jeugdbescherming (1965) nog eens nalezen.


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina