Steunpunt Jeugdhulp

Achtergrondinformatie

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Het thema gezonde voeding krijgt misschien niet altijd voldoende aandacht in de jeugdhulp. Eén van de redenen hiervoor is allicht dat opvoeders en gezinsbegeleiders te maken krijgen met zo’n hoeveelheid aan problemen en ‘werkpunten’, dat voeding niet altijd bovenaan het lijstje komt. Ook de begeleide gezinnen zijn moeilijk te overhalen om hun eetgewoonten aan te passen. Het krappe budget waarmee we in de voorzieningen aan de slag gaan, maakt de opdracht om werk te maken van gezonde voeding niet makkelijker. Niet dat gezonde voeding duur moet zijn, maar met wat extra middelen zouden we meer aandacht aan het thema kunnen besteden.

Onderzoek

Stilaan wordt duidelijk dat we de invloed van voeding op ons gedrag en psychisch welzijn niet mogen onderschatten. Meer en meer wetenschappelijk onderzoek richt zich op deze relatie. Onder andere in Nederland en Groot-Brittannië verrichten verschillende organisaties onderzoek naar het verband tussen voeding (dieet) en ADHD, depressie, angsten en zelfs dyslexie. Ook al is de relatie voeding-gedrag nogal evident (‘mens sana in corpore sano’, weet u wel), onderzoek hiernaar gebeurt nog maar vrij recent. Men richt zich momenteel op verschillende voedingsbestanddelen. Wat is de invloed van suiker, van omega 3, van vitaminen en mineralen, van allergieën enz. op ons gedrag? Jammer genoeg zijn er nog geen eenduidige resultaten. Wat ADHD betreft, werden al goede resultaten geboekt met een eliminatiedieet (het zogenaamde Pelsser dieet: www.pelsser.nl, www.adhdenvoeding.nl). Anderen beweren dan weer dat het bevorderen van gezonde gewoonten zoals het eten van groenten en fruit, voordelen biedt ten opzichte van een meer restrictieve benadering. Omdat men er van uitgaat dat door een gebrek aan gezonde voeding bepaalde tekorten ontstaan, werkt men in Engeland vooral via het toedienen van supplementen zoals magnesium en visolie (omega 3) (zie o.a. www.foodforthebrain.org).


Het belang van een gezond eetpatroon

Aandacht geven aan de relatie tussen voeding en gedrag bij kinderen en jongeren is één actiepunt binnen de Bijzondere Jeugdzorg. Daarnaast moet er ook gewerkt worden aan de algemene (fysieke) gezondheidstoestand van kinderen en jongeren. Ongezond voedingsgedrag heeft immers gevolgen zowel op korte als op lange termijn. Op korte termijn denken we aan ijzertekort, obesitas, tandcaries ... Op lange termijn kan een slecht voedingspatroon kanker, infarcten, osteoporose ... veroorzaken.
Uit een onderzoek van de Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidskunde van de Universiteit Gent uit 2006* blijkt dat slechts 15 % van de jongens tegenover 40 % van de meisjes voldeden aan een gezond eetpatroon. De onderzoekers stelden ook vast dat jongens en meisjes uit het ASO gezonder eten dan leerlingen uit de andere richtingen. (Gezond werd in dit onderzoek geoperationaliseerd door het dagelijks eten van fruit en groenten en maximum 1 keer per dag een frisdrank drinken). Uit de Gezondheidsenquête** van 2004 blijkt bovendien dat 11 % van de jongeren tussen 2 en 18 jaar lijdt aan overgewicht. Bovendien verwacht de Wereldgezondheidsorganisatie een toename van personen met overgewicht van 2005 tot 2015 met 43 %, en van zwaarlijvigheid met maar liefst 70 %.

Aan de slag

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Steven Vanackere erkende alvast de uitdagingen en lanceerde op de ‘Gezondheidsconferentie Voeding & Gezondheid’ (2008) de nieuwe gezondheids-doelstelling. Hier staat vooral de strijd tegen overgewicht voorop.

Ondanks het feit dat werken aan gezondheid voor veel voorzieningen niet bovenaan het lijstje staat, realiseerden al heel wat voorzieningen projecten over het thema gezonde voeding. Hier vind je enkele goede voorbeelden.


Onlangs werd in Nederland ook gestart met een campagne onder het motto 'Een gezonder kind begint bij een gezond voorbeeld'. Klik hier door naar de website.
Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) tenslotte vind je ook een hele reeks goed onderbouwde methodieken.

Heb je zelf nog uitgewerkte projecten of documenten die je wil delen? We plaatsen ze met plezier op deze pagina.


Vragen of opmerkingen? Mail ze naar Wederik De Meersman.* Studie Jongeren en Gezondheid www.jongeren-en-gezondheid.ugent.be

** Gezondheidsenquête 2004 www.iph.fgov.be/epidemio/epinl/crospnl/hisnl/his04nl/hisnl.pdf


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina