Steunpunt Jeugdhulp

Binc - Begeleiding in Cijfers

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

 

wat is binc?

Binc staat voor Begeleiding in Cijfers, en is het eerste uniforme registratiesysteem voor de Bijzondere Jeugdzorg. Binc ontstond vanuit een samenwerking tussen het Agentschap Jongerenwelzijn en de OSBJ.
Van maart 2009 tot maart 2010 liep een pilootfase met 78 voorzieningen. Na een grondige evaluatie wordt nu hard gewerkt aan een meer gebruiksvriendelijke versie. Deze zal vanaf januari 2011 geïmplementeerd worden in de hele sector Bijzondere Jeugdzorg.
Achtergrondinformatie over het registratiesysteem en de pilootfase vindt u in het evaluatierapport op onze site.
 

Implementatie

Het organiseren en integreren van een nieuw registratiesysteem in de dagelijkse werking vraagt tijd. Daarom zal de implementatie van Binc gefaseerd verlopen. 2011 wordt een overgangsjaar. Het aantal verplichte parameters zal beperkt blijven zodanig dat voorzieningen de tijd krijgen om te leren werken met het systeem.
Binc wil ook meer zijn dan een ‘cijfermachine’. Door het registreren van parameters als doelstellingen en doelrealisatie, functioneren van de jongere en tevredenheidsmeting willen we reflectie over de hulpverlening stimuleren. De OSBJ wil dit proces actief ondersteunen.
Tenslotte willen we de cijfers ook steeds voorleggen aan de sector. Dit zal gebeuren in Dialoog-, Reflectie- en Actiegroepen.

meer info

Er valt heel wat te zeggen over dit registratiesysteem. We nodigen jullie dan ook graag uit op een van volgende infomomenten:

  • Vrijdag 3 september – Infodag voor directies – Brussel
  • Vrijdag 8 oktober – Binc-dag Schaarbeek
  • Dinsdag 12 oktober – Binc-dag Gent

 

  • Woensdag 22 september – Binc-dag en Dialoog-, Reflectie- en Actiegroepen voor pilootvoorzieningen – Brussel
  • Donderdag 30 september – Binc-dag en Dialoog-, Reflectie- en Actiegroepen voor pilootvoorzieningen – Gent


Na deze infomomenten starten we met de opleidingen. Meer informatie hierover volgt later.

Alle info en inschrijvingsformulieren vind je op www.osbj.be.

Met vragen kan je steeds terecht bij Wederik De Meersman of Lieve Balcaen op het nummer
02 513 15 10 of via binc@osbj.be.
 


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina