Steunpunt Jeugdhulp

OSBJ e-zine oktober 2010

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Gezocht: regelgeving die de hulp- en dienstverlening aan jongvolwassenen bemoeilijkt
Kom naar de inspiratiedag 'Passie voor de Jeugdzorg' op 28 oktober 2010
Studiedag 'Vier jaar werken met het decreet rechtspositie: realisaties en aanbevelingen' op 19 november 2010
Comissie Jeugdzorg heeft voorzitster
Binc
Site in de kijker

 

Gezocht: regelgeving die de hulp- en dienstverlening aan jongvolwassenen bemoeilijkt

Bots je in de praktijk op jongvolwassenen (16 tot 25 jaar) die je omwille van leeftijdsgrenzen of andere regelgeving niet kan (verder) helpen? Kan de jongvolwassene door regelgeving ook niet terecht in andere passende voorzieningen? Mag je een werkvorm niet combineren met een andere noodzakelijke vorm van hulp- of dienstverlening? Ervaar je nog andere knelpunten?
Lees meer

Kom naar de Inspiratiedag passie voor de jeugdzorg op 28 oktober 2010

Als professional in de jeugdhulp groei je steeds verder in je job. Er wordt ook steeds meer van jou verwacht. De laatste jaren ontstaat de tendens om je verder te specialiseren in methoden, liefst diegene die hun werkzaamheid al bewezen hebben. Daarnaast moet je je eigen werk door registratie ook meer en meer zichtbaar maken. Cijfers tellen mee. Toch merk dat je dat het allemaal niet zo simpel is. Leiden meer cijfers tot meer resultaten? Staan betere methoden ook garant voor betere hulpverlening? Daarnaast merken we dat de client meer centraal komt te staan. Dat die een goede relatie met de hulpverlener belangrijk vindt. Is dat dan ook een resultaat, een kwaliteitscriterium? Staan deze twee invalshoeken lijnrecht tegenover elkaar? Kunnen we beide inzichten verzoenen? Kunnen participatie en professionaliteit samen gaan?
Deze vragen vormen de insteek voor onze inspiratiedag. Lees meer
De dag staat open voor alle jeugdhulpsectoren. Schrijf je nu in

Studiedag 'Vier jaar werken met het decreet rechtspositie: realisaties en aanbevelingen' op 19 november 2010

Het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de Integrale Jeugdhulp werd op 7 mei 2004 door het Vlaamse parlement goedgekeurd en trad op 1 juli 2006 in werking.
Het decreet voorziet in een eigen statuut voor de minderjarige in de jeugdhulp ten einde zijn positie te verduidelijken en te versterken, ongeacht de sector of werkvorm waarin hij terecht komt.
Lees meer

Commissie Jeugdzorg heeft voorzitster

In het Vlaams Parlement heeft de ad hoc Commissie Jeugdzorg haar activiteiten aangevat. Ze kozen mevrouw Else De Wachter (SP.A) als voorzitster en hoorden Jean-Pierre Vanhee (Integrale Jeugdhulp) en Bruno Vanobbergen (Kinderrechtencommissaris). Je kan de Commissie Jeugdzorg volgen via de site van het Vlaams Parlement www.vlaamsparlement.be

binc

De inschrijvingsformulieren voor de opleiding Binc staan online!
De opleidingen zijn bedoeld voor de toekomstige registratieverantwoordelijken. Er is plaats voor 2 deelnemers per voorziening. Klik hier
Voor de HCA voorzieningen voorzien we 4 aparte momenten (zie mail van Lieve Balcaen). Zij kunnen zich inschrijven bij lieve.balcaen@osbj.be
Op onze Facebook pagina vind je het interview met enkele coördinatoren van vzw De Touter. Zij vertellen over hun ervaringen met Binc tijdens de pilootfase.
Bekijk het interview hier

Site in de kijker

De Kinder- en Jongerentelefoon opent een nieuwe afdeling in Leuven. Neem een kijkje op de site www.kjt.org/volwassenen

 


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina