Steunpunt Jeugdhulp

Binc Nieuwsflash

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Gebruikersbeheer Binc

Deze week ontvingen ook alle voorzieningen die geen deel uitmaakten van de pilootfase een brief met de vraag een ‘VTE’ (verantwoordelijke toegang entiteiten) aan te stellen. Zoals in de brief ook wordt vermeld, is dit de eerste stap in het aanmaken en beheren van de toekomstige gebruikers van Binc.
Eerder deelden we mee dat het aanmaken van afdelingen en registratieverantwoordelijken mogelijk zal zijn vanaf eind oktober. Ondertussen is gebleken dat jullie nog wat langer geduld moeten hebben. Vanaf 19 november zullen de VTE’s een mail krijgen met instructies voor het activeren van de hoedanigheid ‘Jongerenwelzijn’ en het aanmaken van de verschillende afdelingen voor hun vzw. Tegen die datum zal ook de lijst met KlantEVD nummers worden verspreid. Deze zijn nodig om de afdelingen te identificeren.
Deze verschuiving heeft geen invloed op de opleidingen en de in productie stelling van Binc!


Sommige vzw’s ontvingen geen brief. Zij zijn reeds gekend in het gebruikersbeheer. Dit wil zeggen dat zij reeds een VTE hebben voor hun organisatie. Indien zij een andere VTE willen aanstellen, kunnen ze contact opnemen met het contactcenter van e-Health op 02 788 51 55.


Opleidingen Binc

De opleidingen gaan zoals gezegd nog steeds door van 16 november tot en met 20 januari. Inschrijven doe je via dit formulier. De opleidingen zijn in de eerste plaats bedoeld voor de registratieverantwoordelijken van de verschillende voorzieningen (afdelingen).


Vanaf 16 november zal de nieuwe Binc ook online staan. Om daadwerkelijk over te gaan tot het registreren in Binc, moet wel nog gewacht worden tot de gebruikers werden aangemaakt (wat dus pas zal kunnen vanaf 19 november). Vraag wel alvast je token aan en/of installeer een ID-lezer op je computer.


Wat betreft de opleiding / ondersteuning ter plaatse vragen we om eerst de opleidingen af te wachten en ons pas daarna te contacteren met eventuele vragen.


De Touter ‘Binct’

Het filmpje dat we vertoonden op de infodagen in oktober is te zien op onze facebook pagina. Drie coördinatoren vertellen hoe zij Binc een plaats hebben proberen geven in hun dagelijkse werking.


Helpdesk en FAQ

Slechts 1 adres!
binc@osbj.be of 02 513 15 10 (vragen naar Wederik of Lieve).
 

Je kan ook terecht op onze FAQ pagina. Hier vind je antwoorden op veel gestelde vragen zoals: wat is een klantEVD-nummer? Wat is een token? Hoe gebruik je een ID-lezer???
 


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina