Steunpunt Jeugdhulp

Nieuwsflash Binc

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA


De implementatie van Binc draait op volle toeren. Momenteel werden al een 300-tal registratieverantwoordelijken opgeleid. In januari komt de rest aan de beurt.

Afgelopen weken doken hier en daar wat problemen op met betrekking tot het gebruik van Binc. Via deze weg houden we u graag op de hoogte van de stand van zaken.

Gebruikersbeheer

De meeste voorzieningen beschikken ondertussen over een VTE. Dat is goed nieuws. Toch zijn er nog heel wat organisaties die het gebruikersbeheer van Binc verder moeten afhandelen. Hiermee bedoelen we het activeren van de hoedanigheid Jongerenwelzijn, het aanmaken van eventuele sub-afdelingen en het aanmaken van de gebruikers. Elke VTE ontving hierover een mail met instructies. De handleiding vind je ook op www.steunpuntjeugdhulp.be (paragraaf gebruikersbeheer).

Domino

Sinds deze week kunnen de gebruikers van Binc gebruik maken van de gegevens uit DoMinO om hun dossier in Binc aan te maken. Let wel; momenteel worden enkel de dossiers tot en met 6 december 2010 opgeladen. De DoMinO-dossiers die op een latere datum werden toegewezen aan uw voorziening zullen pas eind januari 2011 worden opgeladen. Dit heeft te maken met een aantal wijzigingen in DoMinO die er voor moeten zorgen dat dossiers sneller in DoMino kunnen worden ingevoerd en dus ook sneller in BINC terecht komen. Je kan al wel dossiers manueel aanmaken en nadien linken aan DoMinO. We sturen jullie nog een herinnering wanneer de download is gebeurd, want de link met DoMinO blijft belangrijk.

Werkvormspecifieke Modules

De eerste werkvormspecifieke module (Dagcentra/Thuisbegeleiding) zal pas begin februari beschikbaar zijn (en dus niet begin januari zoals eerder gemeld). Ook de module voor HCA loopt wat vertraging op (voorzien 1 maart). De planning voor de andere modules blijft momenteel behouden. Voor alle duidelijkheid: we beginnen wel degelijk te registreren op 1 januari 2011 (in de algemene module dus).

Rapporten en verslagen

Deze twee functionaliteiten zullen de komende maanden verder ontwikkeld worden.
Wat verslagen betreft zullen we regelmatig een nieuw model (sjabloon) toevoegen. Jullie feedback hierop blijft steeds welkom.

Dan rest er ons niets meer dan jullie prettige feesten en een stevig 2011 te wensen.

Het Binc team
Lieve en Wederik


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina