Steunpunt Jeugdhulp

Nieuwsflash Binc januari 2011

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Beste Binc-gebruiker,

Vooreerst onze beste wensen van het Steunpunt Jeugdhulp, het IVA-jongerenwelzijn en Smals. We bedanken jullie voor de inspanningen die jullie in 2010 hebben geleverd om opleidingen te volgen en toegang te krijgen tot BINC. Het verheugt ons om vast te stellen dat reeds meer dan de helft van de voorzieningen erin geslaagd is om BINC te bereiken.

Een heel aantal voorzieningen is intussen ook toegekomen aan de volgende fase van het registreren in BINC, met name het betrekken van de begeleiders (de ‘hulpverleners’).
Jammer genoeg ontdekten we pas vorige week dat hier nog iets hapert. De registratieverantwoordelijken kunnen wel dossiers aanmaken, toewijzen en beheren maar de hulpverleners krijgen geen toegang tot de dossiers die hen zijn toegewezen.

De informatici hebben intussen ontdekt dat het probleem veroorzaakt wordt door de verschillende manieren waarop namen en voornamen worden opgeslagen in het gebruikersbeheer en in een aantal andere modules.

Om zeker te zijn dat het probleem ten gronde wordt opgelost gaan we de herkenning van hulpverleners vanaf nu louter op het rijksregisternummer van de hulpverlener baseren. Dat vereist echter nogal wat wijzigingen in de programmatie en vooral een grondig uittesten van de oplossing vooraleer we ze in productie kunnen brengen.

Dit wil zeggen dat de registratieverantwoordelijken wat langer de tijd krijgen om alle lopende en nieuwe dossiers aan te maken en toe te wijzen. Zij kunnen eventueel ook al dossiers beheren (aanvullen).
De hulpverleners kunnen aansluiten begin februari. Vanaf dan zullen zij de aan hen toegewezen dossiers kunnen beheren.
 

We zijn er ons van bewust dat de introductie van BINC veel inspanning vraagt. Vooral in 2011 zal er nog veel geïnvesteerd moeten worden. We zijn er echter van overtuigd dat het de moeite waard is.

 

Wederik De Meersman
Lieve Balcaen
 


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina