Steunpunt Jeugdhulp

E-zine Steunpunt Jeugdhulp maart 2011

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

In dit e-zine:

 

Oproep ‘ervaringsuitwisseling over werken met steungezinnen’

Steunpunt Jeugdhulp wil graag weten of er binnen uw voorziening gewerkt wordt met steungezinnen en of er in functie daarvan richtlijnen zijn uitgewerkt over het doorgeven van informatie en beroepsgeheim. Lees meer.

Ontwikkelingen evidence based werken en werkzame factoren in de jeugdhulp

Evidence based werken in de jeugdhulp stond deze maand zowel in Vlaanderen als bij onze noorderburen in de kijker. Het Nederlands Jeugdinstituut organiseerde op 18 maart het zevende congres Jeugd in Onderzoek. Dit jaar ging de aandacht uit naar succesvol implementeren en werd o.a. de implementatiewijzer gepresenteerd. Het Vlaamse Departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin organiseerde op 15 maart het symposium ‘hoe werken aan een effectieve en efficiënte hulpverlening? Klik hier voor meer informatie over beide informatiedagen.

Werkvorm in de kijker

Dit jaar vieren de  HCA-diensten van ADAM (Antwerpen) en BAAB (Brugge) hun 10-jarig bestaan. Dit was voor ons de aanleiding om de diensten voor herstelrechtelijke en constructieve afhandelingen in de kijker te plaatsen. Lees meer.

Jeugdrecht.be

Uit ‘Nieuws uit het veld’:

Terugbetaling psychotherapie voor kinderen en jongeren?
De terugbetaling van psychotherapie maakt vooralsnog geen deel uit van de verplichte ziekteverzekering. Wel voorzien steeds meer ziekenfondsen in een aanvullende niet-verplichte terugbetaling voor psychotherapie bij kinderen en jongeren. Een algemeen overzicht met de belangrijkste informatie van de meeste ziekenfondsen vind je hier.

Nieuwe artikels uit het laatste e-zine Jeugdrecht.be

  • 2011-01/02 Alles kits met de Kids-ID?
  • 2011-01/02 OCMW-voogdij
  • 2011-01/02 Hoe berekent het OCMW de aanvullende financiële steun?
    Lees meer.

Dag van de Jeugdzorg

Het Agentschap Jongerenwelzijn organiseert in samenwerking met de koepelorganisaties een Dag van de Jeugdzorg. Deze dag vindt plaats op 28 april 2011 in het Museum voor Kunst & Geschiedenis in het Jubelpark te Brussel. Meer informatie, klik hier.

Interessante studiedagen en vormingen

‘Voorkomen is wijs’
Met drie studiedagen rondt Icoba de sensibilisatiecampagne ‘Voorkomen is wijs’ af. Het gaat om de preventie van agressie op de werkvloer. Meer specifiek agressie gericht tegen werknemers actief in de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector. Lees meer.
Bind-Krachtvorming
Deze vorming richt zich tot begeleiders uit de Bijzondere Jeugdzorg en wil meer inzicht brengen in de leefwereld van kinderen en gezinnen in armoede. Cera organiseert de vormingsreeksen die plaatsvinden in Antwerpen, Gent en Leuven. Inschrijvingen zijn nog mogelijk tot 6 april 2011.
Klik hier voor het programma en het antwoordformulier.

Site in de kijker

Op 17 december 2011 vindt de volgende Gezondheidsconferentie over Suïcidepreventie plaats. Tijdens die Gezondheidsconferentie zullen een ontwerp van gezondheidsdoelstelling over zelfdoding en een aantal preventiestrategieën worden voorgesteld. Die strategieën zullen de basis zijn voor een nieuw Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.
In aanloop naar de Gezondheidsconferentie Suïcidepreventie kunnen burgers, organisaties, bedrijven enz. voorstellen doen van strategieën, projecten en acties. Minister Vandeurzen roept op om via de website www.gezondheidsconferentie-suicidepreventie.be ideeën te bezorgen.


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina