Steunpunt Jeugdhulp

E-zine Steunpunt Jeugdhulp april 2011

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

In dit e-zine:

Informatie-uitwisseling over werken met steungezinnen

In het vorige e-zine vroegen we welke voorzieningen geïnteresseerd zijn in informatie-uitwisseling over werken met steungezinnen. Vier voorzieningen reageerden op deze oproep. Eind juni vindt er een overleg plaats om te bekijken wat de knelpunten zijn en waar informatie-uitwisseling mogelijk is. Wilt u aansluiten bij dit overleg? Mail naar lydwine@steunpuntjeugdhulp.be.

Geen uitbreiding gemeentelijke administratieve sancties zonder wettelijk kader

Minister van Justitie Stefaan De Clerck onderzoekt mogelijkheden om de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) uit te breiden. De Gezinsbond, het Kinderrechtencommissariaat, de Kinderrechtencoalitie, de Kinderrechtswinkels, Steunpunt Jeugdhulp, Uit De Marge en Kind en Samenleving keuren de willekeurige sanctionering van minderjarigen af en onderschreven dit gezamenlijk in een brief. Lees meer.

Facebook

Jammer genoeg vinden ze bij Facebook dat een organisatie niet van naam mag veranderen. Er zat dus niets anders op dan een nieuwe pagina aan te maken. Haast u als de bliksem naar Facebook en vindt ons (opnieuw) leuk.

Opinie in de kijker

Als steunpunt zetten we graag kritische reflecties uit de praktijk in de kijker. We zijn dan ook erg blij met het ingezonden stuk vanuit de HCA-dienst uit Brussel-Halle-Vilvoorde en ja, je kan hierin lezen hoe het communautaire gehakketak zo zijn gevolgen heeft. Lees de opinie hier. Weetje vooraf: de octopusnota geeft de visie weer van de Vlaamse regering over de staatshervorming.

Interessante studiedag

De Werkgroep Jeugdsanctierecht organiseert op 17 juni 2011 een studiedag ‘Jeugdsanctierecht gewikt en gewogen’ waarbij beleid en praktijk getoetst worden aan de principes van het jeugdsanctierecht. Meer informatie.

 Sites in de kijker

  • Jong in 2020?!
    De Vlaamse Jeugdraad polst dit voorjaar, in opdracht van minister Smet, naar hoe kinderen en jongeren zichzelf en hun toekomst zien in relatie tot de thema’s die hun leven bepalen. Onder de noemer Jong in 2020 gaan ze via  Jongerenpanels, Teentalk en Dreamteam op zoek naar de mening van ongeveer 1700 kinderen en jongeren. Surf snel naar de site.
  • Provinciale samenwerkingsverbanden pleegzorg
    Het samenwerkingsverband Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel ging eind maart 2011 officieel van start. Lees meer over de werking op hun website.
    Links naar andere provinciale samenwerkingsverbanden pleegzorg vindt u hier.

Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina