Steunpunt Jeugdhulp

Nieuwsflash Binc juni 2011

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Nieuwe release

Volgende week zal de nieuwe versie van Binc online worden gezet. De laatste maanden is er vooral hard gewerkt aan de (erg uitgebreide) werkvormspecifieke module voor HCA diensten.
In de algemene module krijg je vanaf dan de mogelijkheid om dossiers manueel aan te maken voor jongeren zonder rijksregister- of BIS nummer (NBBM). Uiteraard blijft de ‘geëigende procedure’: eerst proberen via DoMinO dossiers, vervolgens via opzoeking op de kruispuntbank, pas als dat niets oplevert manueel zonder rijksregisternummer.
Daarnaast zal je ook merken dat in het overzicht van de Binc dossiers een kolom voor afdeling is toegevoegd (ipv geboortedatum). Dat leek ons handiger.

Planning

Wat mag je dit jaar nog verwachten van Binc?
Momenteel wordt de werkvormspecifieke module voor BZW ontwikkeld. Deze zou tegen juli moeten klaar zijn. Sjablonen voor handelingsplan en evolutieverslag mag je mailen naar lydwine@steunpuntjeugdhulp.be.
De zomermaanden willen we gebruiken om nog enkele kleine en minder kleine onvolkomenheden aan te passen (algemene module en vorige WVS modules) en de rapporten en verslagen af te werken. Na de zomer is het dan de beurt aan de modules voor CaH en pleegzorg.

Hoe registreren we crisisbegeleidingen?

Er is wat onduidelijkheid ontstaan over het registreren van crisisbegeleidingen en -opnames. De stuurgroep besliste dat dit jaar enkel crisisopnames moeten geregistreerd worden die afkomstig zijn uit DoMinO. Dit betekent dus dat crisisopnames vanuit het crisisnetwerk niet moeten geregistreerd worden in Binc (nog wel in het registratiesysteem van IJH natuurlijk).
Uiteraard is het de bedoeling dat op termijn alle (crisis)begeleidingen geregistreerd kunnen worden in Binc. Daarvoor is echter nog een aanpassing nodig in de algemene module, want het betreft hier dossiers die niet noodzakelijk gelinkt zijn aan DoMinO. Ook het aantal verplichte parameters voor ‘crisisdossiers’ zal worden beperkt.

Opleiding BergOp

Op maandag 27 juni organiseren we een opleiding voor het werken met BergOp. Marc Delsing van Praktikon zal dan de mogelijkheden van BergOp toelichten. Deze opleiding is in de eerste plaats bedoeld voor begeleiders die zich al registreerden, maar ook zij die nog twijfelen kunnen hier allicht iets opsteken.
De opleiding gaat door in     Antwerpen van 10.30 tot 13.00 uur. Inschrijven doe je door te mailen naar wederik@steunpuntjeugdhulp.be.

Online bevraging

Net als tijdens de pilootfase willen we graag weten hoever jullie staan met het gebruik van Binc. We stelden een korte online enquête samen, die je via deze link kan invullen.
Het is de bedoeling dat deze vragenlijst per team wordt ingevuld. Invullen duurt maar 10 minuutjes en kan anoniem. Alvast hartelijk dank voor jullie eerlijke feedback!

FAQ van de maand

We krijgen nog steeds regelmatig vragen binnen over “jongeren die verschillende keren voorkomen in de lijst”:

° Waarom staan er verschillende maatregelen per jongere in de DoMinO download?

Elke verlenging van een maatregel wordt in DoMinO geregistreerd als een nieuwe maatregel. In principe wordt elke maatregel uit DoMinO ook ‘geïmporteerd ‘ in Binc. Uiteraard moet je niet voor elke verlenging een nieuw Binc dossier aanmaken. Daarom wordt elke DoMinO maatregel, alvorens te importeren, vergeleken met de reeds aangemaakte Binc dossiers. Binc controleert op naam, voorziening en de begin- en einddatum van de beslissing. Als de begindatum van de nieuwe maatregel niet meer dan 30 dagen na de einddatum uit het Binc dossier valt, wordt de maatregel beschouwd als verlenging en niet geïmporteerd. Je moet dan wel zelf de einddatum aanpassen in het bestaande Binc dossier.
Heb je om een of andere reden geen einddatum beslissing ingevuld in je Binc dossier, dan kan deze controle niet doorgaan en zal de nieuwe maatregel dus wel worden geïmporteerd.
Omwille van de opstart van Binc zijn voor jongeren die al langer in begeleiding zijn soms meerdere maatregelen uit DoMinO gehaald (want nog geen Binc dossier aangemaakt, dus geen controle mogelijk). Voor het aanmaken van een dossier in Binc, vertrek je dan best van de oudste maatregel uit DoMinO. Binc zal de andere maatregelen uit DoMinO herkennen als verlenging en ze verwijderen uit de lijst (dit gebeurt 's nachts, dus de wijziging zal pas de volgende dag merkbaar zijn). Wel nog even de einddatum aanpassen in je Binc dossier …
Heb je toch twee Binc dossiers aangemaakt voor dezelfde jongere, dan kan je het minst volledige dossier gewoon verwijderen. Let er wel op dat het dossier dat je bewaart gelinkt moet zijn aan DoMinO.

Op onze FAQ pagina vind je nog veel meer antwoorden op veelgestelde vragen …

Wederik De Meersman
Lieve Balcaen
Lydwine Huizinga


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina