Steunpunt Jeugdhulp

Projecten Steunpunt Jeugdhulp

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Steunpunt Jeugdhulp is steeds geboeid geweest door de impact die nieuwe media (kunnen) hebben op de hulpverlening. We zijn dan ook blij dat we de afgelopen twee jaar betrokken waren bij het project MediaTrain (2012-2013).

mediatrain, een Project over Mediawijsheid


Het medialandschap wijzigde de voorbije 20 jaar grondig. We kunnen ons haast geen wereld meer voorstellen zonder sociale media, online toepassingenen en apps. Ook binnen de jeugdhulp zie je een verschuiving in het gebruik van media. Naast de onvoorstelbare mogelijkheden bots je natuurlijk ook op valkuilen en moeilijkheden. Het Europese INCLUSO project bevestigde dit de voorbije jaren. Hieruit bleek een duidelijke nood aan ondersteuning en competentieverwerving in het gebruik van digitale media.
We zien in de praktijk nog teveel dat jongeren en volwassenen zich te weinig bewust zijn van verleidelijke reclameboodschappen, malafide verkopen en ook op communicatief vlak de bal misslaan. Hoe ga je met mediamateriaal om, wat wordt er op het net geproduceerd en hoe wordt het verspreid, hoe communiceer je binnen de online wereld? Vragen waar de begeleider van vandaag een antwoord op moet hebben.
Leren omgaan met deze media is dus een nieuwe nood en tegelijk een nieuwe opdracht voor de hulpverlener.

Het project MediaTrain, dat mogelijk gemaakt is dankzij Ingrid Lieten, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, voorziet training en coaching op maat van de bijzondere jeugdzorg in het omgaan met sociale media. We hebben het dan niet enkel over ICT vaardigheden maar ook om media-bewustzijn, bewustzijn en inzicht in de mechanismes van commerciële communicatie.
Mediatrain wil de komende twee jaar begeleiders en verantwoordelijken uit de Bijzondere Jeugdzorg trainen. Hiervoor voorzien we gratis opleidingen en coachingin de voorzieningen zelf.

Op 18 oktober 2013 presenteerden we de resultaten van dit project tijdens de afsluitende studiedag. Je vindt de powerpointpresentaties hier.
 

Syllabus Nieuwe Media

In 2008 organiseerden we, toen nog onder de naam OSBJ, een eerste keer een studiedag over dit thema. Hierbij hoorde ook een uitgebreide syllabus. Hierin vind je een overzicht van de nieuwe media en de mogelijke gevolgen op het hulpverleningshandelen. Daarnaast gaan we in op mogelijke manieren om kinderen en jongeren in het gebruik van nieuwe media te begeleiden. Hoe ga jij om met de mogelijkheden en gevaren van nieuwe media voor de jongeren die jij begeleidt? Heeft een begeleider de rol van controleur op het internetgebruik of laat hij de jongeren experimenten en begeleidt hij hen daarbij? Ga je op zoek naar de gulden middenweg en ga je in dialoog met de jongeren over hun internetgebruik of leg je beperkingen op in het gebruik van nieuwe media?

Download gratis de Syllabus: nieuwe media in de Bijzondere jeugdzorg: de spelregels (2008)


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina