Steunpunt Jeugdhulp

Achtergrondinformatie

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Steunpunt Jeugdhulp wil hulpverleners een overzicht bieden van verschillende methodieken die gebruikt worden in de praktijk.
Steunpunt Jeugdhulp wil geen waardering of advies geven over deze methodieken, het is eerder een kennisdeling van materiaal dat actief gebruikt wordt in de hulpverlening.

Methodieken, technieken, instrumenten moeten vooral in de juiste context en op een goede manier worden gebruikt. Bovendien is er geen eenduidigheid rond het begrip ‘methodiek’. Daarom vind je hier een eerste aanzet ter verduidelijking.

What’s in a name …

Van Dale woordenboek

Methode:

- Een vaste manier van handelen om een bepaald doel te bereiken; manier van werken;
- Leerwijze of boek met een leerwijze;
- Een methode is een bepaalde manier van werken om een van te voren gesteld doel te bereiken.

Komt van ‘meta’ en ‘hodos’: de weg waarlangs (Grieks). Je kent de weg die je inslaat, je werkt doelgericht en volgens een plan. In de hulpverlening dient deze methode afgestemd te zijn op de individuele noden van de cliënt (Kloppenburg, R., Heemelaar, M., Janssen, M.& Brinkman F., 1999).

Methodiek
:

- Methodologie;
- (-en) methode.

Meestal gaat het om meer dan één methode. Het is abstracter dan een methode (Kloppenburg, R., Heemelaar, M., Janssen, M.& Brinkman F., 1999).

Van Yperen (2010) constateert dat de in de jeugdzorg uitgevoerde interventies ook wel aangeduid worden als methodieken. Bij een ‘methodiek’ gaat het letterlijk om een bepaalde leer voor het handelen. In een methodiek is vastgelegd hoe men zou moeten werken in geval van bijvoorbeeld kinderen met gedragsproblemen.

 

Werkzame factoren

Steunpunt jeugdhulp biedt tegengewicht op een al te restrictieve visie op implementatie van Evidence Based Werken in Vlaanderen. We zoeken naar de verbinding tussen specifiek werkzame factoren en algemeen werkzame factoren. Een positie dicht bij de praktijk van de hulpverlening geeft ons de natuurlijke reflex om te focussen op de relatie tussen begeleider en client.

De opdracht en de inspanningen voor de ontwikkeling van een registratiesysteem BINC liet ons toe te groeien in ons denken. Een eerste aanzet vind je in een artikel van Stefaan Viaene en Wederik De Meersman: Recht in de roos (download).
Een belangrijke correctie wordt aangeboden in deze rede van Huub Pijnenburg van de Hogeschool Nijmegen en het lectoraat werkzame factoren: Zorgen dat het werkt (download pdf). Hierin staan veel tips en inspiratie voor verder onderzoek. De rede werd (samen met een aantal andere artikels) ook opgenomen in dit boek.

 


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina