Steunpunt Jeugdhulp

Integrale Jeugdhulp

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Het jeugdhulpaanbod in Vlaanderen is erg divers. Het varieert van een laagdrempelig, weinig ingrijpend, kortdurend en rechtstreeks toegankelijk aanbod tot een erg intensieve, ingrijpende en niet zomaar op vraag van de cliënt toegankelijke hulpverlening. Die jeugdhulp wordt in belangrijke mate georganiseerd door zeven verschillende sectoren:
Agentschap Jongerenwelzijn, Algemeen Welzijnswerk, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, Centra voor Leerlingenbegeleiding, Kind en Gezin, Centra voor Integrale Gezinszorg (worden ondergebracht bij Jongerenwelzijn) en het Vlaams Agentschap voor Personen met het Handicap.

De jeugdhulp in Vlaanderen bestaat zowel uit rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (RTJ) als uit niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (NRTJ). 

Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp is jeugdhulp die voor iedereen toegankelijk is. Het zijn diensten waar de cliënt zélf naar toe kan stappen om informatie, hulp, ondersteuning, … te vragen. Zo kan hij steeds terecht bij hulpverleners uit de 'brede instap':

  • Huisartsen, leerkrachten, politie, ziekenhuizen, OCMW’s, sociale huizen, …
  • De inloopteams en preventieteams van Kind en Gezin;
  • Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB);
  • Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en Jongeren Adviescentra (JAC).
  • Diensten voor pleegzorg voor ondersteunende pleegzorg (weekends en vakanties, kortdurend)

Andere diensten zijn meer gespecialiseerd in bepaalde probleemgebieden, maar zijn ook voor iedereen toegankelijk (de probleemgebonden diensten):

  • Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG);
  • Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG);
  • Rechtstreeks toegankelijke thuisbegeleiding en Diensten Ondersteuningsplan (DOP) van het VAPH.

Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp is hulpverlening die enkel ingezet kan worden met het akkoord en de tussenkomst van de intersectorale toegangspoort. De hulpverlening die zich hier situeert, is erg gespecialiseerd en vaak erg intensief.

Naast de opdeling tussen RTJ en NRTJ, en de opstart van de intersectorale toegangspoort, is het hulpverleningsaanod in Vlaanderen ook gemoduleerd. Het hulpaanbod van alle hulpverleningsinstanties wordt daarvoor op eenzelfde manier omschreven: waar wordt het aangeboden, voor welke doelgroep … Een module is dus een pakket van jeugdhulp dat een voorziening afzonderlijk aan een cliënt kan aanbieden. Doorgaans kunnen modules ook gecombineerd worden ingezet.
Alle beschikbare jeugdhulp (zowel RTJ als NRTJ) werd in dergelijke modules omgezet.

Meer lezen

Er wordt natuurlijk verwacht dat je op de hoogte bent van al deze ingrijpende veranderingen.
Steunpunt Jeugdhulp wil je graag helpen bij de zoektocht naar de juiste en meest recente informatie.
Alle onderstaande informatie komt van de websites van Integrale Jeugdhulp en het Agentschap Jongerenwelzijn. We halen er voor jullie de basisdocumenten uit. Voel je vrij om zelf verder op zoektocht te gaan.
Neem zeker ook eens een kijkje op het Vlaams Loket Jeugdhulp.

Om niet onvoorbereid aan de meet te komen, organiseerde integrale jeugdhulp een aantal regionale info- en communicatiemomenten.
Voel je meer voor een vorming op maat? Steunpunt Jeugdhulp kan ook bij jou in de voorziening vorming op maat komen geven omtrent het vernieuwde jeugdhulplandschap. Voor de voorwaarden en mogelijkheden, contacteer ons op info@steunpuntjeugdhulp.be.
 

Heb je vragen over het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp, de implementatie ervan en de gevolgen voor de praktische werking van de jeugdhulpverlening, dan kan je terecht bij de regionale helpdesk:

 


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina