Steunpunt Jeugdhulp

Over de Bijzondere Jeugdzorg

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

De Bijzondere Jeugdzorg is één van de sectoren uit de Integrale Jeugdhulp. Het Agentschap Jongerenwelzijn staat in voor de erkenning, aansturing en subsidiëring van deze voorzieningen.
Steunpunt Jeugdhulp bouwde de afgelopen jaren heel wat expertise op voor deze sector.

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun gezinnen kunnen begeleid worden door een voorziening, project of dienst binnen de Bijzondere Jeugdzorg. 

Werking

Kinderen, jongeren en ouders die te maken krijgen met situaties die ze niet de baas kunnen, kunnen op verschillende manieren in contact komen met Bijzondere Jeugdzorg.

Organisaties & adressen

Binnen de sector Bijzondere Jeugdzorg kenden we aanvankelijk negen categorieën van private voorzieningen, beter bekend als 'werkvormen'. Met de start van de Integrale Jeugdhulp, is het hele jeugdhulpaanbod herschreven in typemodules.

Beleid/regelgeving

Cijfergegevens


Verstuur deze pagina