Steunpunt Jeugdhulp

E-zine Steunpunt Jeugdhulp september 2011

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

In dit E-zine:

Maatschappelijke Beleidsnota Jeugdzorg

Afgelopen juni presenteerde de Ad Hoc Commissie Jeugdzorg de Maatschappelijke Beleidsnota.
Dit document bevat een analyse van de jeugdzorg en beleidsvoorstellen voor de toekomst. Steunpunt Jeugdhulp heeft voor u de belangrijkste punten samengevat. In de Motie van Aanbeveling van het Vlaams Parlement vindt u adviezen over maatregelen en/of beleidsopties aan de regering terug, andere politieke stukken vindt u hier. John Crombez en Else De Wachter schreven er het boek Kansen voor Kinderen over. Lees hier de bespreking.

Raadgevend Comité voor IVA Jongerenwelzijn

De Vlaamse Regering keurde op 10 juni 2011 het besluit goed waarbij de leden van het Raadgevend Comité voor het Intern Verzelfstandigd Agentschap Jongerenwelzijn worden benoemd. Door de installatie van het Raadgevend Comité worden de erkende voorzieningen, de werknemers en de gebruikers structureel verankerd in het beleid van het Agentschap Jongerenwelzijn.

Oproep naar ervaringen met online hulpverlening in de bijzondere jeugdzorg

De Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim) doet onderzoek naar het gebruik van internet in dagelijkse begeleiding van jongeren: hoe en in hoeverre wordt internet in de begeleiding binnen de bijzondere jeugdzorg gebruikt? Hier willen de KHLim en het Steunpunt Jeugdhulp graag meer over weten. Heeft uw voorziening ervaring met het werken met internet in de hulpverlening, dan hopen we dat u dit met ons wil delen! Mail naar lydwine@steunpuntjeugdhulp.be

Woorden en beelden k(l)eurig kiezen

Wablieft en Verbal Vision vzw geven de brochure ‘Woorden en beelden k(l)eurig kiezen’ uit over communiceren met een cultureel divers publiek. De kleurrijke brochure bevat tal van praktische en inspirerende tips om woorden en beelden attractiever én doelgerichter in te zetten naar personen met een verschillende sociale en culturele achtergrond.

Vorming toegangspoort Integrale Jeugdhulp

Het Instituut voor de Overheid van de Katholieke Universiteit Leuven deed in 2010 en 2011 onderzoek naar de aanpak van de uitvoering van het decreet Integrale Jeugdhulp van 2004. Een ad-hoc commissie jeugdzorg ging via hoorzittingen in het Vlaams Parlement op zoek naar oorzaken voor de stijgende instroom in de bijzondere jeugdzorg. Een goed doordachte bijsturing van het jeugdhulpbeleid drong zich op: een nieuw decreet, met een intersectorale toegangspoort vanaf 1 januari 2014 in Vlaanderen en in Brussel. Om de gevolgen voor het werkveld en de cliënten te duiden, worden er regionale communicatiemomenten georganiseerd: op 26 september voor de provincies Antwerpen en Limburg, op 6 oktober voor Vlaams-Brabant en Brussel, en op 7 november voor alle partners van Oost- en West-Vlaanderen.

Site van de maand

Om jongeren tegemoet te komen in hun vragen over geestelijke gezondheid werd deze week de website www.noknok.be gelanceerd. Jongens en meisjes tussen 12 en 16 jaar kunnen er aankloppen, hun eigen verhalen delen en tips vinden om zelf hun veerkracht en welbevinden te versterken.


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina