Steunpunt Jeugdhulp

E-zine Steunpunt Jeugdhulp oktober 2011

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

In dit E-zine:

Studiedag Steunpunt Jeugdhulp en het Agentschap Jongerenwelzijn: informeren van ouders en minderjarigen

Op 16/12/2011 organiseren Steunpunt Jeugdhulp en het Agentschap Jongerenwelzijn een studiedag over het actief informeren van cliënten over hun rechten. Deze mix van regel-geving, lezingen én workshops/casusbesprekingen moet jeugdhulpverleners en verwijzers uit de BJB in staat stellen om kinderen en jongeren meer actief te betrekken in de uit-tekening en uitvoering van de begeleiding. Iets voor jou?, schrijf je dan meteen in!
 

Projectoproep Close the Gap

De Koning Boudewijn Stichting wil in het kader van PC solidarity de digitale kloof in België verder helpen dichten door hoogwaardige gebruikte computers ter beschikking te stellen en hierdoor de toegang tot technologie van bepaalde doelgroepen te vergemakkelijken, met name organisaties uit de BJZ, organisaties voor personen met een handicap, welzijns-organisaties, verenigingen van mensen in armoede, tewerkstellingsprojecten rond IT en onderwijsinstellingen.


Oproep naar inspirerende praktijken rond agressiebeheersing

Icoba gelooft dat er op de werkvloer heel wat succesvolle omgangsvormen, methodieken en procedures zijn ontwikkeld op het vlak van agressiebeheersing. Heb jij in je werking of organisatie één of meerdere praktijken waarvan je zegt ‘dit werkt om agressie en de gevolgen ervan beheersbaar te maken’? Laat het dan zeker aan Icoba weten of contacteer Annick Tahon op 02/229 20 25.


Jaarverslag Kinderrechtencommissariaat

Het Kinderrechtencommissariaat verdedigt de rechten en belangen van minderjarigen.
Bij de voorstelling van hun jaarverslag 2010–2011 op 16 november 2011 worden de voornaamste knelpunten en belangrijkste verwezenlijkingen van het voorbije jaar toegelicht. Ook Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans en Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Pascal Smet, geven kort hun visie.


Studiedag behoeftenonderzoek pleegzorgers

‘Gewone’ jeugdhulpverleners hebben niet steeds een scherp beeld van wat pleegzorg precies inhoudt. Daarom organiseren de Koning Boudewijnstichting en Pleegzorg Vlaanderen op 21/11/2011 een studienamiddag waarbij het behoeftenonderzoek van het Kenniscentrum WVG wordt voorgesteld. De inschrijvingen gebeuren online.


Elle ne pleure pas, elle chante

Deze intieme film is gebaseerd op de autobiografische roman van Amélie Sarn waarin ze praat over het misbruik in haar jeugd. Het hoofdpersonage zal na het ongeluk van haar vader in het reine komen met het verleden. ‘Elle ne pleure pas, elle chante’ is vanaf
17 november te zien in Studio Skoop in Gent, vanaf 7 december in Cartoon’s in Antwerpen en vanaf januari 2012 ook in een aantal Vlaamse culturele centra.


Site van de maand

Limits vzw verzorgt, in opdracht van het Departement Onderwijs en Vorming,
het Steunpunt Ongewenst gedrag op school. Het Steunpunt heeft als voornaamste opdracht een laagdrempelig en ruim toegankelijk aanspreekpunt te zijn voor iedereen die bij het onderwijsgebeuren betrokken is. Voor vragen en meldingen kan je terecht op 016/208 588 of via info@limits.be


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina