Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Steunpunt Jeugdhulp wil hulpverleners ondersteunen in het ontwarren van de kluwen van het beroepsgeheim. We doen dit op verschillende manieren.

Beslissingsboom voor de bijzondere Jeugdzorg

In oktober 2008 boog werkgroep beroepsgeheim, ontstaan vanuit de provinciale stuurgroep Bijzondere Jeugdbijstand Antwerpen zich over de verschillende ethische en strafrechtelijke aspecten van het beroepsgeheim in de Bijzondere Jeugdzorg. Dit resulteerde enerzijds in een tekst met juridische kapstokken over het thema 'Beroepgeheim en schuldig verzuim' en anderzijds in een beslissingsboom over het doorgeven van informatie.
Lees meer en raadpleeg de documenten:

Protocol van Moed

Het Protocol van Moed is een proefproject dat één van de aanbevelingen opgenomen in het protocol Kindermishandeling, namelijk casusgebonden overleg, naar de praktijk moet vertalen. Het is duidelijk dat, om kindermishandeling te bestrijden, verschillende actoren die betrokken zijn (politie, justitie en hulpverlening) de krachten moeten bundelen en hiertoe informatie met elkaar moeten kunnen uitwisselen. In het Protocol van Moed werden door een aantal partners binnen het gerechtelijk arrondissement Antwerpen afspraken gemaakt om de grenzen van het beroepsgeheim af te tasten, om samen de aanpak rond kindermishandeling te versterken.

Een werkgroep werkte een jaar lang aan een visietekst waarin het beroepsgeheim van de betrokken partners, hun werking en mogelijkheden in de strijd tegen kindermishandeling ontleed werden en waarin verschillende situaties van kindermishandeling bestudeerd werden.

Het Steunpunt Jeugdhulp werkte, in opdracht van Integrale Jeugdhulp, mee in dit proefproject en zorgde voor de vertaling van de visietekst naar een draaiboek voor hulpverleners.  In het draaiboek vind je een schematische leidraad voor het Protocol van Moed met een stapsgewijze toelichting maar ook toelichting over het bredere kader van het beroepsgeheim, over praten met verschillende partners en mogelijkheden tot aangifte.

Het protocol van moed gaat van start in het gerechtelijke arrondissement Antwerpen. Het is een proefproject dat anderhalf jaar zal lopen. Daarna zullen er aanbevelingen uit geformuleerd worden onder andere m.b.t. het beroepsgeheim en m.b.t. toepassing van het protocol in andere arrondissementen.

Het Steunpunt Jeugdhulp werkte mee aan dit project door deelname aan de stuurgroep, vertaling van de visietekst naar een draaiboek voor hulpverleners en op de juridische helpdesk kan men ook terecht voor vragen m.b.t. het beroepsgeheim en Protocol van Moed. Binnen het kader van vormingen op maat, kan het Steunpunt Jeugdhulp een aanbod doen m.b.t. vorming beroepsgeheim en protocol van moed.

Het draaiboek voor  hulpverleners, de visietekst van de stuurgroep en alle modeldocumenten kan je hier terugvinden.

Studiedagen : Het beroepsgeheim in de praktijk

In het najaar 2010 organiseerde de OSBJ, nu Steunpunt Jeugdhulp drie studiedagen over 'Het beroepsgeheim in de praktijk'. Hier vind je meer informatie, ondersteunende teksten en powerpoints van deze studiedagen.

BEROEPSGEHEIM ALGEMENE INLEIDING

° beroepsgeheim intersectorale vorming in het kader van STENT

° beroepsgeheim in de bijzondere jeugdzorg

WORKSHOPS

Beslissingsboom beroepsgeheim en informatiedoorstroom in de jeugdhulp.
Wie zich vragen stelt over het beroepsgeheim, doet dat vaak in verband met het al dan niet doorgeven van bepaalde informatie: moet ik zwijgen of moet ik spreken. Daartussenin bevindt zich het gebied waarin je mag spreken. Om die afweging te helpen maken, een reeks van vragen die je tot een beslissing laten komen.

° powerpoint beslissingsboom

° document beslissingsboom 

Stappenplan samenwerking BJB - GGZ

° document stappenplan

Steunpunt Jeugdhulp geeft ook vormingen op maat inzake beroepsgeheim

In mei 2011 verzorgde het Steunpunt Jeugdhulp een vorming in het Centrum voor het Jonge Kind: Beslissingsboom – beroepsgeheim – informatiedoorstroom.
Hier vind je de powerpoint waarmee deze vorming ondersteund werd: Kind & Gezin (powerpoint)

Interesse in een vorming op maat, meer informatie vind je hier.
Of neem contact met: min@steunpuntjeugdhulp.be.


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina