Steunpunt Jeugdhulp

E-zine Steunpunt Jeugdhulp november 2011

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

In dit E-zine:


Studiedag Steunpunt Jeugdhulp en het Agentschap Jongerenwelzijn: informeren van ouders en minderjarigen

Op 16 december organiseren Steunpunt Jeugdhulp en het Agentschap Jongerenwelzijn een studiedag over het actief informeren van cliënten over hun rechten. Deze mix van regelgeving, lezingen én workshops/casusbesprekingen moet jeugdhulpverleners en verwijzers uit de BJB in staat stellen om kinderen en jongeren meer actief te betrekken in de uittekening en uitvoering van de begeleiding. Iets voor jou?, schrijf je dan meteen in!


Project residentiële werkvormen

De onderzoeksopdracht “Werkzame factoren en methodieken in de residentiële werkvormen in de bijzondere jeugdbijstand: een review van bestaand onderzoek en een behoeftenonderzoek bij residentiële werkvormen”, werd door het Agentschap Jongerenwelzijn toegekend aan Steunpunt Jeugdhulp. Vanaf 15 december 2011 zal stafmedewerker Lydwine Huizinga zich gedurende
6 maanden toeleggen op de uitvoering van deze opdracht.


Larcier

Het Steunpunt Jeugdhulp en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk werken sinds 2002 samen aan Jeugdrecht.be. We gingen dit jaar in overleg met uitgeverij Larcier om tot een sterker product te kunnen komen. Vanaf 2012 koppelen we ons Jeugdrecht.be ezine aan het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK). De benaming wijzigt naar ‘TJK-ezine’.
In het nieuwe ‘TJK project’ versterken het TJK e-zine en het papieren tijdschrift elkaar, en maken ze deel uit van een groter geheel. Het TJK focust op de sociale en juridische positie van jongeren. Vanuit hun specifieke invalshoek behandelen juristen, beleidsmedewerkers en welzijnswerkers juridische, maatschappelijke, sociaal-economische en pedagogische vraagstukken op interdisciplinaire wijze. Samen bieden we informatie voor iedereen die betrokken is bij de eerbiediging en de uitwerking van de rechten van het kind, het uitstippelen van het beleid of de toepassing van de wetgeving op het terrein.
De abonnees van Jeugdrecht.be krijgen weldra een aan hen gerichte mailing waarin de modaliteiten van hun abonnement worden verduidelijkt.


Lint

Dinsdag 13 december en woensdag 14 december 2011 vindt de 2de editie van L!NT plaats in de Budascoop van Kortrijk. L!NT is het tweejaarlijks symposium van Dēmos vzw over participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport.


Vergaderzaal Steunpunt Jeugdhulp

Misschien wist je het al, maar Steunpunt Jeugdhulp beschikt over een vergaderzaal in het centrum van Brussel (vlakbij het centraal station) die ruimte biedt aan een twintigtal personen. De zaal wordt per dagdeel verhuurd. Voor inlichtingen en reservatiemogelijkheden kan je hier terecht.


Website van de maand

Karuur ondersteunt lokale jeugdparticipatie en jeugdraden, maar kijkt ook verder. Jeugdraden kunnen bij Karuur terecht met allerlei vragen, voor vorming en met hun begeleidingsnoden. Daarnaast worden er projecten opgezet die kinderen en jongeren de kans geven om in een bredere context mee te bouwen aan het lokale beleid.
 


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina