Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Steunpunt Jeugdhulp biedt regelmatig vormingen aan over het Decreet Rechtspositie van de Minderjarige. Hier vind je enkele voorbeelden.

Gezocht: bijstandspersoon

Op 7 december 2012 organiseerde het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in samenwerking met Steunpunt Jeugdhulp de studiedag ” Het recht op bijstand als modaliteit van belangenbehartiging van de minderjarige”
Het recht op bijstand van een vertrouwenspersoon in de jeugdhulp bestaat al sinds de jaren negentig in de sector van de bijzondere jeugdbijstand. Het is daar opgenomen als een recht van minderjarigen, ouders en opvoedingsverantwoordelijken in de context van de werking van de bemiddelingscommissie. Het is ook opgenomen in de wet op de jeugdbescherming in de context van een gerechtelijke procedure.
Met het decreet rechtspositie kreeg het recht op bijstand in hoofde van minderjarigen een grotere maar ook andere draagwijdte en werd dit recht intersectoraal toepasbaar. De recent voor het zomerreces goedgekeurde nadere regels m.b.t. de bijstandspersoon van de minderjarige maken het voor de hulpverlening mogelijk om het recht op bijstand ook te realiseren voor niet bekwaam geachte minderjarigen.

Met deze studiedag wilden we:

  • jeugdhulpverleners grondig informeren en sensibiliseren rond het recht op bijstand van de minderjarige;
  • (inspirerende) ervaringen met betrekking tot het recht op bijstand delen, zowel vanuit het oogpunt van minderjarigen, bijstandspersonen (uit verschillende geledingen nl. onderwijs, hulpverlening en advocatuur) als jeugdhulpverleners;
  • kritische reectie mogelijk maken m.b.t. de implementatie van het recht op bijstand in de praktijk.

De powerpoints vind je hier.

Voor deze studiedag werden ook een aantal video's gemaakt. Je kan ze bekijken op Vimeo (wachtwoord: jeugdhulp).

De taak van de bijstandspersoon
Beroepsgeheim van de bijstandspersoon
Randvoorwaarden
Bijstand bij jeugdrechtbankzittingen
Advocaten als bijstandspersoon
Ervaringen met de bijstandspersoon
De bijstandspersoon: gelijkende initiatieven

Informeren van ouders en minderjarigen

Op 16 december 2011 organiseerde Steunpunt Jeugdhulp samen met het Agentschap Jongerenwelzijn een studiedag over de mogelijkheden om cliënten actief te informeren over hun rechten in de jeugdhulp. Aan de hand van praktijkgerichte casussen trachtten we handvatten aan te reiken om kinderen en jongeren meer actief te betrekken in de uittekening en uitvoering van de begeleiding.
Hier vind je enkele presentaties:

  • 't Accent van de cliënt Uit De Marge werkte een vormingspakket voor jeugdhulpverleners uit: hoe kunnen hulpverleners beter werken vanuit het perspectief van de cliënt? Met andere woorden: hoe kunnen jeugdhulpverleners een participatieve basishouding ontwikkelen?

  • Ariadne “Ariadne“ (MDT Limburg, AJW) is een provinciaal project rond de kwaliteit van samenwerking tussen verwijzers van het agentschap Jongerenwelzijn en voorzieningen in de regio Limburg.

VAPH

In februari 2011 gaf Steunpunt Jeugdhulp een  vorming rond het Decreet Rechtspositie van de Minderjarigen in de VAPH - praktijk. Neem hier een kijkje naar de powerpoint voorstelling van deze vorming.
 


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina