Steunpunt Jeugdhulp

Nieuwsflash Binc januari 2012

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Manueel aangemaakte dossiers afsluiten

Om een Binc-dossier te kunnen afsluiten, is het nodig dat dit gelinkt is aan DoMinO. Waarschijnlijk heb je al ondervonden dat bepaalde dossiers niet meer gelinkt geraken. In de meeste gevallen heeft dit te maken met het feit dat de begeleiding al een tijd geleden is afgerond. De gegevens uit DoMinO worden immers maar 120 dagen na de einddatum bewaard. Dat maakt dus dat linken nadien niet meer mogelijk is.
Op donderdag 9 februari zullen deze dossiers door ons kunstmatig worden gelinkt zodat jullie ze kunnen afsluiten. Het enige wat jullie moeten doen is er voor zorgen dat dossiers van afgeronde begeleidingen de juiste einddata hebben. Alle dossiers die niet gelinkt zijn en waarvan de einddatum meer dan 120 dagen in het verleden ligt, zullen dan door ons worden gelinkt. Afsluiten kan je dan helemaal zelf.
Nog vragen? Neem gerust contact op met de helpdesk.

Binc-dag 19 maart 2012 - Brussel

Het programma van de Binc-dag van dit jaar is rond. Naast bijdragen van het Steunpunt Jeugdhulp en het Agentschap Jongerenwelzijn, trakteren we jullie op lezingen van zowel mensen uit de praktijk als mensen uit de academische wereld. En daarbij schuwen we de kritische invalshoek niet.
Je vindt het programma hier (kleine wijzigingen mogelijk). De Binc-dag is gratis.
Inschrijven doe je door te mailen naar stephanie.raman@jongerenwelzijn.be met duidelijke vermelding van de naam van de deelnemer(s) en de organisatie.

Nieuwe versies

De jaarplanning voor de nieuwe releases is behoorlijk complex. Op de Binc-dag zullen we jullie wellicht meer kunnen vertellen over de volgende versies van Binc. Eind deze maand komt wel een nieuwe versie online waar de bug die momenteel problemen veroorzaakt bij dossiers die aan meerdere hulpverleners zijn toegewezen, is gefixed. Ook zullen hierin de eerste HCA-rapporten zitten.

verplichte parameters

Bij de implementatie van Binc begin vorig jaar werd aangekondigd dat een aantal parameters in 2012 verplicht zou worden (o.a. doelstellingen, functioneren bij uitstroom). Een belangrijke conclusie uit de Dialoog, Reflectie en Actiegroepen is echter dat de implementatie meer tijd vraagt. De stuurgroep heeft er dan ook voor gekozen op dit moment de bijkomende parameters technisch nog niet verplicht te maken. Uiteraard verwachten we dat er doelgericht gewerkt en geregistreerd wordt, om zinvolle gegevens van de sector te kunnen genereren. We blijven investeren in de ondersteuning van deze manier van werken.


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina