Steunpunt Jeugdhulp

E-zine Steunpunt Jeugdhulp januari 2012

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

In dit E-zine:

Protocol van Moed: proefproject in de strijd tegen kindermishandeling

In 2010 ondertekenden de minister van Justitie en de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin het Protocol Kindermishandeling. Binnen het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zal gedurende anderhalf jaar een proefproject lopen: het Protocol van Moed. Hiervoor werden er afspraken gemaakt rond beroepsgeheim en de aanpak rond kindermishandeling. Het Steunpunt Jeugdhulp zorgde voor de vertaling van de visietekst naar een toegankelijk draaiboek voor hulpverleners. Tijdens het lanceringsmoment op 19 januari 2012 lichtte juridisch medewerker Annemie Van Looveren het protocol toe. Meer informatie hier.

Staten-Generaal Bijzondere Jeugdzorg

In kader van de Staten-Generaal voor de Bijzondere Jeugdzorg op 18 juni 2012 nam Steunpunt Jeugdhulp deel aan de themagroepen “zorg op maat in beveiligde opvang” (thema 3) en “kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie en participatie” (thema 4). Hierin werd de dialoog gestart om een document te kunnen presenteren dat de visie van de bijzondere jeugdzorg in 2020 beschrijft en de daaruit voortvloeiende doelstellingen benoemt. In de maand maart worden de rapporten voorgelegd aan de experten van de ronde tafels.

Media Train

Onder de naam Media Train zal de komende twee jaar een vormingsaanbod worden opgezet rond mediawijsheid en ICT-methoden voor de sector van de Bijzondere Jeugdzorg. Via dit project worden begeleiders getraind om in de eigen organisatie mediawijsheid in te zetten binnen de hulpverlening en door te geven aan kinderen, jongeren en hun gezin. Partners die meewerken aan het project zijn de Katholieke Hogeschool Kempen, Steunpunt Jeugdhulp, Katholieke Hogeschool Limburg en Informant. Het online platform e-hulpvlaanderen wordt gebruikt als discussieforum en documentarchief van de vormingen.

Binc-dag

Een jaar geleden werd gestart met de implementatie van Binc, het eerste uniforme registratiesysteem voor de Bijzondere Jeugdzorg. Op maandag 19 maart 2012 willen we een stand van zaken opmaken en kijken naar wat de toekomst brengt. We willen daarbij kritisch blijven reflecteren over het nut van cijfers en de plaats en impact van Binc in de dagelijkse praktijk. Het programma en alle informatie vind je hier. Inschrijven (gratis) kan door je naam én de naam van je organisatie te mailen naar stephanie.raman@jongerenwelzijn.be

Draaiboek interculturalisering

Naar aanleiding van de Prijs Jeugdzorg 2009 die vzw de Touter ontving voor de inzet op het vlak van interculturalisering van het hulpverlenend aanbod én het personeelsbestand én de interne werking, schreef Inge Roseeuw een draaiboek dat kan inspireren om aan de slag te gaan met interculturalisering. In alle sectoren van de Jeugdzorg neemt de aanwezigheid van allochtone hulpvragers immers toe. Wanneer het zorgaanbod op hun maat wordt afgestemd, spreken we van een Kleurrijke Maatzorg.


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina