Steunpunt Jeugdhulp

Herstelgericht werken

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Wat is herstelgericht werken?

Herstelgericht werken vindt zijn wortels binnen de justitiële sector in de late jaren ’80. Mede onder impuls van het steunpunt jeugdhulp werd in elk Vlaams arrondissement een aanbod uitgewerkt van herstelrechtelijke en constructieve afhandelingen.

Intussen is 'restorative justice' uitgegroeid tot een brede internationale beweging die ook ingang vond in andere sectoren van het maatschappelijk leven zoals het onderwijs, de jeugdzorg, het buurtwerk en het welzijnswerk voor volwassenen. Meer info op het internationale forum over herstelgerichte praktijken vind je op www.iirp.edu.

Aan de slag

Herstelgericht werken valt niet samen met het toepassen van methodieken maar vooral met het zich eigen maken van een basisingesteldheid. Die verwerf je niet van vandaag op morgen en vereist regelmatige reflectie op het eigen handelen.

Projecten Steunpunt Jeugdhulp

Met de financiële steun van Cera begeleidde Steunpunt Jeugdhulp in de loop van 2011 het project 'Ontwikkeling van een herstelgerichte pedagogiek'. Samen met PC Wagenschot (VAPH), Hadron vzw en Stappen vzw (BJB) ging Steunpunt Jeugdhulp na hoe een meer herstelgericht klimaat te realiseren. Dit gebeurde aan de hand van casusbesprekingen, vaardigheidstrainingen, een kritische doorlichting van bestaande procedures, telkens op maat van de voorziening.


Verstuur deze pagina