Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Met de financiële steun van Cera begeleidde Steunpunt Jeugdhulp in de loop van 2011 het project 'Ontwikkeling van een herstelgerichte pedagogiek'. Samen met PC Wagenschot (VAPH), Hadron vzw en Stappen vzw (BJB) ging Steunpunt Jeugdhulp na hoe een meer herstelgericht klimaat te realiseren. Dit gebeurde aan de hand van casusbesprekingen, vaardigheidstrainingen, een kritische doorlichting van bestaande procedures, telkens op maat van de voorziening.

Verslag van het project 'ontwikkeling van een herstelgerichte pedagogiek'


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina