Steunpunt Jeugdhulp

E-zine Steunpunt Jeugdhulp februari 2012

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

In dit E-zine:

 

Stafmedewerker Binc

In februari startte Lieven Fierens als stafmedewerker Binc. Samen met de andere medewerkers zal hij de sector van de bijzondere jeugdzorg mee ondersteunen in het gebruik van Binc. Zijn ervaring als begeleider komt hierbij goed van pas. Je kan Lieven bereiken op lieven@steunpuntjeugdhulp.be

Herstelgericht werken in de BJB

Met de financiële steun van Cera begeleidde Steunpunt Jeugdhulp in de loop van 2011 het project ‘Iedereen in beeld. Ontwikkeling van een herstelgerichte pedagogiek’. Samen met PC Wagenschot (VAPH), Hadron vzw en Stappen vzw (BJB) ging Steunpunt Jeugdhulp na hoe een meer herstelgericht klimaat te realiseren. Dit gebeurde aan de hand van casusbesprekingen, vaardigheidstrainingen, een kritische doorlichting van bestaande procedures, … telkens op maat van de voorziening. Het project is ondertussen afgelopen en wordt geëvalueerd. Meer info bij lieve@steunpuntjeughulp.be

Introductiemomenten MediaTrain

Het medialandschap wijzigde de voorbije 20 jaar grondig. Ook binnen de jeugdhulp zie je een verschuiving in het gebruik van media. Het project MediaTrain voorziet training en coaching in het omgaan met sociale media en dit op maat van de bijzondere jeugdzorg. We hebben het dan niet enkel over ICT-vaardigheden maar ook over media-bewustzijn. Hoe ga je met mediamateriaal om, wat wordt er op het net geproduceerd en hoe wordt het verspreid, hoe communiceer je binnen de online wereld? Vragen waar de begeleider van vandaag een antwoord op moet hebben. Tijdens een aantal introductiemomenten stellen we graag het project voor. Je krijgt er een insteek over wat we precies bedoelen met mediawijsheid en welke ondersteuning je als organisatie in huis kan halen. Inschrijven kan via Informant of via Steunpunt Jeugdhulp. MediaTrain is een project van Tonuso, Steunpunt Jeugdhulp, KHLim, KHKempen en Informant.

Gezocht M/V met een passie voor gezonde voeding in de BJZ

Tievo, Het Grote Plein, Vigez en Steunpunt Jeugdhulp ontwikkelen een educatieve map, een achtergronddossier en een informatief spel over ‘gezonde voeding en actieve levensstijl’. We willen daarom een beroep doen op de expertise van mensen uit de bijzondere jeugdzorg. Een eerste brainstormsessie vindt plaats op 22 maart in de voormiddag, geïnteresseerden kunnen mailen naar wederik@steunpuntjeugdhulp.be.

Charter seksuele integriteit

Steunpunt Jeugdhulp zal op 29 februari 2012, samen met andere organisaties uit de jeugdhulp en kinderopvang, een engagementsverklaring ondertekenen ter bescherming van de seksuele integriteit van minderjarigen. De Vlaamse ministers van Welzijn, Sport, Onderwijs en Jeugd gaan een engagement aan met hun respectievelijke sectoren. 

E-zine TJK

Uit het e-zine Jeugdrecht.be en het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (= TJK) is het e-zine TJK ontstaan. In januari 2012 verscheen de eerste editie met onder andere artikels over “Bedelen met minderjarigen” en ”Mogen ouders altijd bij hun kinderen blijven in het ziekenhuis?”. In het volgende e-zine (maart) zal aandacht besteed worden aan “Je beroepsgeheim als hulpverlener bij verontrusting”, “Spelende kinderen en lawaai” en “Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen”. Meer informatie over de abonnements-voorwaarden vind je hier.

Website van de maand

De kinderrechtendatabank van Keki, het kenniscentrum kinderrechten, bestaat uit drie onderdelen: een instrumenten-, onderzoeks- en publicatiedatabank. Hier kan je terecht voor juridische informatie en beleidsdocumenten over kinderrechten op Vlaams, federaal, regionaal en internationaal niveau.


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina