Steunpunt Jeugdhulp

E-zine Steunpunt Jeugdhulp maart 2012

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

In dit E-zine:

MediaTrain trekt zich op gang

MediaTrain is een project dat de mediawijsheid van hulpverleners in de Bijzondere Jeugdzorg wil vergroten. Mediawijsheid gaat niet enkel om praktische ICT-vaardigheden, maar ook om mediabewustzijn vanuit de praktijk, inzicht in de mechanismen van commerciële communicatie en de media-industrie, kritische informatie- en strategische vaardigheden, en verantwoord en veilig mediagebruik.
Tijdens de drie introductiemomenten in april en mei stellen we het project graag aan u voor. Je krijgt er een insteek over wat we precies bedoelen met mediawijsheid en welke ondersteuning je als organisatie gratis in huis kan halen. Er zijn nog plaatsen vrij! Inschrijven kan via deze link.


Binc-dag 19 maart 2012

De Binc-dag is achter de rug. In het voormiddagprogramma werden de beleidslijnen, een stand van zaken en het rapport gepresenteerd. In de namiddag was er plaats voor kritische reflecties over het nut van cijfers. Bijdrages kwamen van Prof. dr. Johan Vanderfaeillie, Marleen Vandenberghe, Cachet vzw en Prof. dr. Stijn Vanheule. Dagcentrum De Horizon en begeleidingstehuis De Wissel deelden hun praktijkervaring. Download hier de volledige powerpointpresentatie en het Binc-rapport dat naar aanleiding van deze dag werd geschreven.


Onderzoek naar herstelbemiddeling in Vlaanderen

Elk jaar krijgen ruim 4.000 jongeren en hun slachtoffers een aanbod van herstelbemiddeling. In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn voerde Bureau Beke een onderzoek uit naar de wijze waarop deze bemiddeling in de praktijk verloopt, naar de werkzame factoren en de resultaten. We krijgen ook een beschrijving van de doelgroep, van de ervaringen en van de mate van tevredenheid van de partijen die bij de bemiddeling betrokken zijn. Via de website van Bureau Beke zijn boekexemplaren te bestellen, is een samenvatting te downloaden en kan ook het gehele rapport gedownload worden.
 

Kandidaatstelling Prijs Jeugdzorg 2012

Het thema voor de Prijs Jeugdzorg 2012 werd vorig jaar op de Dag van de Jeugdzorg bekend gemaakt; ‘Vermaatschappelijking van de zorg’. Het is een erg breed en actueel thema dat op verschillende manieren kan geïnterpreteerd worden. Het thema roept vragen op en wenst de zoektocht te stimuleren naar tastbare vertaling in de praktijk. Zorg wordt versterkt wanneer ze ankerpunten vindt in de brede gemeenschap. Omgekeerd betekent het zich openstellen voor onze zorg een verrijking voor onze maatschappij. Agentschap Jongerenwelzijn en minister Jo Vandeurzen lanceren nu een oproep tot kandidaatstelling voor de Prijs Jeugdzorg die wordt uitgereikt op 13 september 2012.


Nieuwe publicaties kindermishandeling en vechtscheiding

De werkgroep Kindermishandeling van de sector centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) brengt een actualisatie van een publicatie over hulpverlening bij kindermishandeling én een over hulpverlening bij kinderen in vechtscheidingssituaties. Via deze link zijn beide brochures beschikbaar (enkel voor de sector GGZ).


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina