Steunpunt Jeugdhulp

Nieuwsflash Binc april 2012

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Jaarverslag

Het eerste sjabloon voor het jaarverslag staat al enkele maanden in Binc. Eind vorige maand is echter een nieuwe versie online gezet. Enkele fouten uit de eerste versie werden verbeterd en het nieuwe sjabloon kan nu ook probleemloos verder bewerkt en aangevuld worden in Word of Open Office.
Wat moet je weten over het jaarverslag:

  • Klik op “Verslagen aanmaken”. Vervolgens klik je op “Jaarverslag”. Selecteer de gewenste periode en klik op “Maak verslag aan”. Het document zal nu openen als .ODT-bestand. In de meeste gevallen zal het bestand openen in Word. Indien je een verouderde versie van Office hebt, is een plug-in vereist. Die kan je downloaden via onze FAQ.
    Zowel registratieverantwoordelijken als hulpverleners kunnen een jaarverslag aanmaken met Binc.
  • Momenteel kan je enkel een jaarverslag voor de voorziening opvragen. Gegevens over de afdelingen kan je via de rapporten bekomen (in een latere versie ook via het jaarverslag).
  • Zowel het sjabloon voor het jaarverslag als de overzichtsrapporten bevatten nog geen werkvormspecifieke parameters. Uiteraard is het de bedoeling dat deze op termijn wel kunnen opgevraagd worden.
  • Zorg ervoor dat de beslissingsdata (tabblad administratieve gegevens) correct zijn ingevuld! Binc vertrekt meestal van deze data. Enkel de begeleidingsduur wordt berekend aan de hand van de reële begin- en einddatum.
  • De gegevens over dagbesteding en opleidingsniveau kan je voorlopig beter als rapport opvragen aangezien nog niet alle gegevens worden meegenomen in het jaarverslag.
  • Het jaarverslag bevat een selectie van tabellen. Meestal wordt gekeken naar alle dossier waarin gewerkt is in de opgegeven periode. Wil je aparte cijfers over de opgestarte of afgesloten begeleidingen, of wil je andere parameters, dan kan je die opvragen via de overzichtsrapporten.

Nieuwe release

Midden april gaat een nieuwe versie online (versie 2.3.1 voor de nerds). Daarmee krijgt ook Crisishulp aan Huis haar eigen werkvormspecifieke module. Daarnaast werden ook nog enkele rapporten voor HCA toegevoegd.
Momenteel wordt er volop ingezet op het ‘groot onderhoud’ van Binc. Binc is immers uitgegroeid tot een vrij complex geheel. Om nieuwe versies vlot online te krijgen, bleek het nodig een en ander te herschrijven. Maar daar zal je als gebruiker niets van merken.
Wanneer dit achter de rug is, wordt gestart met de werkvormspecifieke module voor pleegzorg.

Reactie Binc-dag

Op de Binc-dag van 19 maart wilden we vanuit verschillende invalshoeken terugblikken op Binc als registratiesysteem en werkinstrument. Enkele bijdragen zorgden niet alleen voor een (zeer) kritische noot, maar her en der ook voor onrust en onduidelijkheid. Sommige voorzieningen vragen zich af waar het nu naar toe moet met Binc, wat de finaliteit is van de toepassing en in welke mate zij hierin nog moeten investeren.

Jongerenwelzijn en Steunpunt Jeugdhulp nemen de conclusies en de kritieken die geuit werden op de Binc-dag zeer ernstig. Misschien waren onze ambities met Binc te groot. Misschien wilden we teveel op korte tijd realiseren, waardoor er te weinig tijd was voor consolidatie. Tijd voor reflectie dus.

Op de Binc-stuurgroep van 29 maart ll. werd daarom beslist om tegen de zomer een nieuwe visietekst uit te werken. Hierin zullen we duidelijk de fundamenten en doelstellingen van Binc omschrijven, en dit zowel op macro-, meso- en microniveau, als op korte en lange termijn. Daarbij zal rekening gehouden worden met de opmerkingen van cliënten (via Cachet vzw), academici en gebruikers (input vanuit de Dialoog, Reflectie en Actie-groepen).
Deze geactualiseerde visietekst zal de basis vormen waarmee een werkgroep van gebruikers, koepels en academici zich zal buigen over de verdere ontwikkeling van Binc.

Wat we nu alvast willen meegeven, is dat we onverminderd blijven geloven in Binc. We ervaren dat er een draagvlak is om te werken aan een uniform registratiesysteem en hierin willen we blijven investeren. Langs deze weg willen we ook onze waardering uiten voor alle hulpverleners die de voorbije jaren mee geïnvesteerd hebben in Binc.


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina