Steunpunt Jeugdhulp

E-zine Steunpunt Jeugdhulp april 2012

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

In dit E-zine:

Werkingsverslag 2011 Steunpunt Jeugdhulp

Sinds het vorige jaarverslag heeft Steunpunt Jeugdhulp niet stil gezeten. De voornaamste opdracht van Steunpunt Jeugdhulp blijft de ondersteuning van de Bijzondere Jeugdzorg door middel van drie opdrachten die het Agentschap Jongerenwelzijn ons toevertrouwt. Daarnaast zetten we ook onze tanden in een praktijkonderzoek bij de residentiële voorzieningen van de Bijzondere Jeugdzorg. We hopen in 2012 ons aanbod beter bekend te kunnen maken bij de andere sectoren van de jeugdhulp. Hiervoor is dit jaarverslag alvast een aanzet.

Raamwerk Seksualiteit en Beleid

De Vlaamse regering formuleerde een actieplan met betrekking tot de aanpak van geweld op kinderen, in het bijzonder kindermisbruik. In dit verband werd aan Sensoa een projectsubsidie toegekend voor de intersectorale uitbouw en implementatie van het ‘Raamwerk Seksualiteit en Beleid’ in de jeugdhulp en de kinderopvang. Drie werkgroepen zorgen voor de “doorontwikkeling” van dit algemeen raamwerk naar een instrument dat bruikbaar is op voorzieningenniveau. Steunpunt Jeugdhulp nam deel aan de opstartvergadering. De volgende werkgroep gaat door op 8 mei 2012. Men is nog steeds op zoek naar deelnemers uit de ambulante en residentiële hulpverlening. Je kan je inschrijven bij Erika Frans van Sensoa.

Vooraankondiging studiedag Decreet Rechtspositie Minderjarige

Op 12 oktober 2012 gaat in het Consciencegebouw in Brussel de jaarlijkse studiedag over het Decreet Rechtspositie van de Minderjarige voor de sector Bijzondere Jeugdzorg door. Dit jaar wordt het thema gekoppeld aan het ‘recht op menswaardige behandeling’. We verbreden dit naar een ‘respectvol omgaan met elkaar in de hulpverlening’. Steunpunt Jeugdhulp timmert, in samenwerking met het Agentschap Jongerenwelzijn, nog volop aan het programma. Reserveer alvast deze datum.

Steunpunt Vakantieparticipatie

Steunpunt Vakantieparticipatie wenst zoveel mogelijk mensen te bereiken die omwille van financiële redenen of bijzondere moeilijkheden niet met vakantie kunnen gaan. Wie aangesloten is bij, of begeleid wordt door, een organisatie die lid is van Steunpunt Vakantieparticipatie, kan via de organisatie een reservering doen om op daguitstap of vakantie te gaan. Ook diensten en voorzieningen uit de Bijzondere Jeugdzorg kunnen lid worden. Steunpunt Vakantieparticipatie organiseert infosessies om hun werking en aanbod verder bekend te maken.

Project in de kijker ‘Stop 4-7’

De Vlaamse Regering kent voor 2012 een subsidie toe van 1,5 miljoen euro aan het project STOP 4-7. STOP staat voor Samen sterker Terug Op Pad en bestaat uit een wetenschappelijk onderbouwd programma voor kinderen tussen vier en zeven jaar, waarbij een gecombineerde gerichte ouder-, kind- en leerkrachttraining wordt aangeboden, om preventief in te grijpen bij gedragsproblemen. De subsidie wordt verdeeld over 7 regionale teams waaraan het project door Kind en Gezin in 2012 is toegewezen.

Publicatie ‘Jeugdsanctierecht gewikt en gewogen’

Dit werk bundelt de bijdragen aan de studiedag Jeugdsanctierecht gewikt en gewogen - Toetsing van beleid en praktijk aan de principes van het jeugdsanctierecht, die de Werkgroep Jeugdsanctierecht op 17 juni 2011 organiseerde. Redacteurs van dienst zijn Geert Decock en Johan Put. Bijdrage werd geleverd door onder andere Min Berghmans, directeur Steunpunt Jeugdhulp.

Facebook

Op onze Facebook-pagina worden voortdurend nieuwtjes gepost, links geplaatst, evenementen aangekondigd, … Wacht dus niet langer om ons ‘leuk’ te vinden!
 


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina