Steunpunt Jeugdhulp

E-zine Steunpunt Jeugdhulp mei 2012

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

In dit E-zine


Algemene Vergadering Steunpunt Jeugdhulp


Steunpunt Jeugdhulp is verheugd 7 nieuwe leden aan haar Algemene Vergadering te mogen toevoegen. Het gaat om Joris Dewispelaere, Ilse Smits, Vzw Jongerenbegeleiding-Informant, vzw Pluralistisch Overleg Welzijnswerk, vzw Pluralistisch Platform Jeugdzorg, vzw Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en vzw Steunpunt Jeugd. Ook onze Raad van Bestuur kent twee nieuwelingen: Maarten De Gendt en Joris Dewispelaere. Ben je benieuwd naar de andere leden, bestuurders en medewerkers van Steunpunt Jeugdhulp, neem dan zeker een kijkje op onze website.


E-zine Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten


Eind deze maand verschijnt het vierde e-zine TJK waarvan de hoofdredactie bij Steunpunt Jeugdhulp ligt. Het e-zine TJK van mei 2012 zal 2 artikels bevatten: over het verschil tussen vrijwilligerswerk en studentenarbeid, en over de juridische problematiek rond transgender. Naast deze artikels vind je ook actuele rechtspraak, nieuwe wetgeving, onderzoeksnieuws, enz.
Ontvang je het e-zine nog niet en wil je dit graag ontvangen, klik dan hier. Organisaties en pleegouders uit de bijzondere jeugdzorg, en CAW’S krijgen via Steunpunt Jeugdhulp - na aanvraag - toegang tot de database.


Jaarverslag 2011 Agentschap Jongerenwelzijn


Op maandag 21 mei stelde Jongerenwelzijn zijn Jaarverslag 2011 voor, in aanwezigheid van Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. Markante vaststelling is het feit dat de instroom in de bijzondere jeugdzorg lijkt te stagneren, na jaren van grote stijgingen.
Eveneens worden de onderzoeken belicht die Expertiseplatform Jeugdzorg uitschreef. Steunpunt Jeugdhulp neemt het onderzoek rond de werkzame factoren in de residentiële werkvormen voor haar rekening.


Vooraankondiging studiedag Decreet Rechtspositie Minderjarige van Integrale Jeugdhulp


De jaarlijkse studiedag over het Decreet Rechtspositie van de Minderjarige vanuit het beleidsondersteuningsteam Integrale Jeugdhulp, voor alle jeugdhulpsectoren, zal dit jaar doorgaan op 7 december en focussen op het ‘recht op bijstand’ van de minderjarige in de jeugdhulp. Steunpunt Jeugdhulp draagt haar steentje bij in de voorbereiding van deze dag.


Publicaties


Naar aanleiding van het congres "Geweld op school: de bescherming van de integriteit van het kind: rol en opdracht voor school en onderwijs" verscheen een themanummer van het Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid. Onze medewerkster Lieve Balcaen schreef hiervoor een artikel rond Herstelgericht werken op school.
 


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina