Steunpunt Jeugdhulp

E-zine Steunpunt Jeugdhulp juni 2012

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

In dit E-zine

Oproep


Steunpunt Jeugdhulp is op zoek naar enkele jongeren en begeleiders met jeugdhulpervaring die willen getuigen over hun ervaringen met een bijstandspersoon. Er zal een kort filmpje worden gemaakt dat getoond zal worden op de studiedag van het beleidsondersteuningsteam Integrale Jeugdhulp op 7 december met als thema: ‘recht op bijstand’.
Indien je interesse hebt, neem dan contact op met lieven@steunpuntjeugdhulp.be.

E-zine Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten


Het e-zine TJK (juni 2012), waarvan de hoofdredactie bij Steunpunt Jeugdhulp ligt, verscheen recent en bevat 2 artikels: ‘School en echtscheiding’ en ‘Help! Ik sta op facebook! Over facebook en het recht op afbeelding’.
Naast deze artikels vind je ook actuele rechtspraak, nieuwe wetgeving, onderzoeksnieuws, …
Ontvang je het e-zine nog niet, klik dan hier. Organisaties en pleegouders uit de Bijzondere Jeugdzorg, en CAW’S krijgen via Steunpunt Jeugdhulp, na aanvraag, toegang tot de database.

Verontrusting


Op vraag van Steunpunt Algemeen Welzijnswerk schreef Annemie Van Looveren, stafmedewerkster Steunpunt Jeugdhulp, het artikel ‘Hulpverleners en hun beroepsgeheim, waar ligt de grens als je ernstig verontrust bent?’. Hierin bespreekt ze de recente wijziging van artikel 458bis Strafwetboek en het ruimer kader van beroepsgeheim bij verontrusting. In het artikel worden een aantal situaties besproken waarin je kan of moet spreken. En indien je kan spreken, wordt bekeken welke afwegingen je mogelijk moet maken: of je moreel gezien wel wil spreken en welke informatie je concreet wil geven.

Staten-Generaal Jeugdhulp: Met de kracht van de jeugd.


Eén jeugdhulp in 2020, dat is allicht de belangrijkste boodschap die op 18 juni werd uitgedragen op de Staten-Generaal voor de Jeugdhulp. “In 2020 is de jeugdhulp in Vlaanderen ontkokerd en transparant. Elk kind en elke jongere krijgt in 2020 zorg op maat die kwaliteitsvol, empowerend en kracht- en toekomstgericht is, en ingebed is in de maatschappij. Centraal daarbij staat de vraag van de jongere, zijn ouders en zijn context.”
Je kan de visietekst en alle voorbereidende teksten en verslagen nalezen op de website van het Agentschap Jongerenwelzijn.

In de kijker: Netwerk Bijzondere Jeugdzorg Arrondissement Aalst


Dit netwerk brengt voorzieningen uit de BJB samen die in de regio Aalst actief zijn. Het doel is om rond een ambitie of thema in functie van klantgerichtheid en kwalitatieve hulpverlening de krachten te bundelen vanuit de eigen expertise. Elk lid heeft een eigen relatie met de regio waardoor sneller kan ingespeeld en afgestemd worden op veranderingen, en huidige en toekomstige knelpunten op het gebied van hulpverlening en beleidsontwikkeling. Klik hier naar de folder.

Steunpunt Jeugdhulp wenst je een leuke vakantie toe.
Het volgende e-zine verschijnt eind september.


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina