Steunpunt Jeugdhulp

E-zine Steunpunt Jeugdhulp september 2012

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

In dit E-zine:


’t Is niet altijd gemakkelijk, studiedag respectvol omgaan met elkaar in de hulpverlening

Steunpunt Jeugdhulp en het Agentschap Jongerenwelzijn organiseren op 12 oktober een studiedag over hoe we als hulpverlener respectvol kunnen omgaan met het cliëntsysteem. De voormiddag wordt gewijd aan oplossingsgerichte strategieën. In de namiddag is er keuze tussen twee workshops of één trainingssessie. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Inschrijven kan tot 5 oktober. Hier vind je alvast meer informatie.

Project residentiële werkvormen – studiedag Effectiviteit en Efficiëntie in de Bijzondere Jeugdzorg

Midden augustus rondde Steunpunt Jeugdhulp het onderzoek “Werkzame factoren en methodieken in de residentiële werkvormen in de bijzondere jeugdbijstand: een review van bestaand onderzoek en een behoeftenonderzoek bij residentiële werkvormen” af. Tijdens de studiedag van het Expertiseplatform Jeugdzorg op 23 oktober zal dit onderzoek, samen met twee andere onderzoeken gericht op agressie en kortdurende thuisbegeleiding, worden toegelicht. Inschrijven kan via deze weg.

European Scientific Association on Residential and Foster Care for Children and Adolescents

Begin september bezocht Steunpunt Jeugdhulp het EUSARF-congres in Glasgow. Drie thema’s stonden centraal: (1) perspectieven van kinderen en jongeren, (2) het managen van organisaties in tijden van economische crisis en (3) effectieve hulpverlening. Meer informatie over het congresprogramma en EUSARF vindt u hier. Het verslag van het congres, samen met enkele onderzoeksartikelen, kan u raadplegen op onze website.

Dag van de Jeugdzorg 2012

De “Vermaatschappelijking van de Jeugdzorg” was het centrale thema op 13 september. Uitgangspunt hierbij is dat iedereen een stuk verantwoordelijkheid opneemt in het hulpverleningsproces. Ook werd er stilgestaan bij de nakende wijzingen binnen de sector. TEJO, Therapeuten voor Jongeren, mocht trots de Prijs Jeugdzorg in ontvangst nemen. Zij bieden laagdrempelige therapeutische hulp aan Antwerpse jongeren met psychosociale problemen. In 2013 richt de Dag van de Jeugdzorg zich op “Jeugdhulp en Cultuur”.

E-zine Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten

Deze maand komen de volgende onderwerpen aan bod in het e-zine TJK: “Tienerouders en school” en “Gewone kinderen met een handicap in het gewoon onderwijs: met of zonder een type 9?”. Heb je interesse om een artikel te schrijven, of wil je ons een vraag of onderwerp voorleggen, neem dan contact op via annemie@steunpuntjeugdhulp.be. Nog geen abonnee?, klik dan hier. Organisaties en pleegouders uit de Bijzondere Jeugdzorg, en CAW’S krijgen via Steunpunt Jeugdhulp toegang tot de database.

Publicatie

Steunpunt Jeugdhulp las ‘Waar bemoeit u zich mee!? Morele dilemma’s in het werk van de Raad voor de Kinderbescherming’ van Wim Theunissen. Het boek gaat over een Nederlandse organisatie die tussenkomt wanneer vrijwillige hulpverlening niet meer volstaat, of wanneer het gezin geen hulp meer aanvaardt. De rode draad doorheen het verhaal is ‘het goede’ voor het kind, en de vraag wanneer omstandigheden ‘niet meer goed genoeg’ zijn. Een uitgebreidere recensie kan je hier terugvinden.

Website van de maand

Hulpverleners met vragen over suïcidale cliënten kunnen hiervoor terecht bij ASPHA. Dit staat voor Advies SuïcidePreventie voor Huisartsen en Andere hulpverleners. ASPHA is telefonisch bereikbaar op 024/243 000, elke dag tussen 8u en 24u. Daarnaast kan er via info@aspha.be contact worden opgenomen. Alle informatie rond dit initiatief is beschikbaar op www.aspha.be. Deze acties kaderen in het Vlaams actieplan suïcidepreventie van Vlaams minister Jo Vandeurzen.


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina