Steunpunt Jeugdhulp

E-zine Steunpunt Jeugdhulp oktober 2012

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

In dit e-zine


Onderzoeksrapport

Met trots stelt Steunpunt Jeugdhulp het rapport ‘Werkzame factoren en methodieken in de residentiële werkvormen in de bijzondere jeugdbijstand: een review van bestaand onderzoek en een behoeftenonderzoek bij residentiële werkvormen’ voor. Deze opdracht werd uitgevoerd voor het Agentschap Jongerenwelzijn. Steunpunt Jeugdhulp gaf toelichting over het onderzoek op de studiedag van het Expertiseplatform Jeugdzorg op 23 oktober. Het volledige rapport, de samenvatting en een overzicht van de werkzame factoren vind je hier.


Studiedag: ’t is niet altijd gemakkelijk

Op 12 oktober smaakten zowat 140 deelnemers de studiedag van Steunpunt Jeugdhulp en Jongerenwelzijn met als thema: ‘t is niet altijd gemakkelijk, respectvol omgaan met elkaar in de hulpverlening’. De presentaties van deze studiedag vind je terug bij het onderzoeksnieuws op onze website.


Op weg met pleegzorg: kansen en risico’s

Op 19 november wordt het boek “Op weg met pleegzorg: kansen en risico’s” gelanceerd.
Het juridisch team van Steunpunt Jeugdhulp, Min Berghmans en Annemie Van Looveren, leverde een bijdrage aan het boek. Zij schreven een artikel met als titel: “Pleegkinderen, twee paar ouders? Juridisch kader van de relaties binnen pleegzorg”. Hierin worden twee concrete situaties verder verkend: religieuze aangelegenheden en schoolkeuze.
Voor meer informatie of inschrijving voor de studienamiddag kan je hier terecht.


E-zine Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten

Deze maand komen de volgende onderwerpen aan bod in het e-zine TJK: “Verpleegster in de buurt? Medische zorgen toedienen aan minderjarigen door hulpverleners” en “Niet begeleide minderjarige vreemdelingen en gezinsbijslag”. Natuurlijk vind je in het e-zine nog meer interessante nieuwtjes en lectuur met betrekking tot jeugd en kinderrechten. Organisaties en pleegouders uit de Bijzondere Jeugdzorg, en CAW’S krijgen via Steunpunt Jeugdhulp toegang tot de database.
Heb je interesse om een artikel te schrijven, of wil je ons een vraag of onderwerp voorleggen, neem dan contact op met annemie@steunpuntjeugdhulp.be.


Website van de maand

Alles Over Jeugd verzamelt al het nieuws over de leefwereld van jongeren op één plek online.
Tekst, opinie, foto, video en audio worden via interessante thema’s aan mekaar gelinkt.
Allesoverjeugd.be is een krachtenbundeling van Steunpunt Jeugd, Jeugdwerknet, de Vlaamse Jeugdraad, VIP Jeugd en JAVI.be. Ook Stampmedia, Jint, REC Radiocentrum, Maks!, CJP en VVJ zetten hun schouders onder dit initiatief.


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina