Steunpunt Jeugdhulp

Nieuwsflash Binc november 2012

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Nieuwe versie online

Sommigen onder jullie hebben het misschien al gemerkt; er staat weer een nieuwe versie van Binc online. De aanpassingen even op een rijtje:

  • De parameters ‘aantal kinderen geholpen buiten BJB’ en ‘aantal schoolwissels’ zijn geschrapt. Deze gaven te weinig relevante info.
  • Voor ‘aantal jaren schoolachterstand’ wordt nu gewerkt met een uitklapvenstertje (0, 1, 2, 3, 4, >5, nvt). Door deze wijziging zal je deze parameter opnieuw moeten invullen voor alle (openstaande) dossiers.
  • De parameter ‘aantal betrokken kinderen’ is verhuisd naar het tabblad Begeleiding, zodat we per dossier 1 cijfer krijgen voor het aantal betrokken kinderen.
  • De twee types voorwaardelijke doelstellingen werden samengenomen. Het onderscheid bleek niet steeds even duidelijk.
  • De parameter ‘nazorg’ is niet langer verplicht.
  • Module thuisbegeleiding – aanvinkvakje voor kortdurende thuisbegeleiding werd toegevoegd. Dit om aparte cijfergegevens te kunnen genereren voor reguliere en kortdurende TB.
  • Module HCA - security issue voor verslaggeving is opgelost.

Voor de volgende release richten we ons in de eerste plaats op de correcties in het jaarverslag en enkele verbeteringen voor de HCA module.

BergOp

Ook volgend jaar zullen jullie nog gebruik kunnen maken van de vragenlijsten in BergOp. Onlangs werd trouwens de Franse vertaling van de CBCL 6-18 mee opgenomen in het aanbod.
Op 30 november houdt Praktikon een gebruikersbijeenkomst in Nijmegen. O.a. de ROM-module en de nieuwe vormgeving (aangepast voor tablets) zullen worden toegelicht.
Meer weten? Klik hier.

Communicatie

Misschien heb je vorige maand de brief van Jongerenwelzijn en Steunpunt Jeugdhulp ivm de stand van zaken van Binc gemist? Geen nood, je vindt hem hier terug.


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina