Steunpunt Jeugdhulp

E-zine Steunpunt Jeugdhulp november 2012

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

In dit E-zine


Praktijkboeken Jeugdhulp


De jeugdhulpverlening is in volle evolutie. Sectoren, voorzieningen en hulpverleners werken meer dan ooit samen. Met de Praktijkboeken Jeugdhulp bieden Steunpunt Jeugdhulp en Uitgeverij Politeia informatie op maat van de praktijkwerkers die het dagelijks waarmaken op ‘de werkvloer’. Auteurs uit verschillende jeugdhulpsettings schrijven hun goede praktijken uit in een heldere, beknopte tekst. Cases, concrete voorbeelden, afbeeldingen en modeldocumenten maken van de Praktijkboeken hanteerbare informatiebronnen. Het eerste thema in de reeks gaat over vraagverheldering. Lees meer en bestel het eerste boek vandaag al via de website van Politeia.


Raamwerk Seksualiteit


Op 17 december 2012 organiseert Sensoa de studiedag "Seksualiteit en lichamelijke integriteit - handen en voeten voor een integraal beleid". Deze studiedag kadert in een beslissing van de Vlaamse Ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Sport, Jeugd en Onderwijs om gezamenlijk ondersteunende en sensibiliserende initiatieven te nemen ter bescherming van de integriteit van kinderen en jongeren in diverse settings.
Steunpunt Jeugdhulp was betrokken bij de vertaling van dit raamwerk voor de Integrale Jeugdhulp. Lieve Balcaen en Wederik De Meersman zijn ondertussen ook inzetbaar als ‘gecertificeerd trainer’ voor zowel het vlaggensysteem als het raamwerk.
Meer info op www.seksuelevorming.be en www.sensoa.be.


Prijs voor de opvoeding Koning Boudewijnstichting


De Prijs Filson Steers Mariman is de bekroning voor iemand die zijn of haar (beroeps)leven wijdt aan de opvoeding van kinderen of jongeren en dit als een belangrijk levensdoel ziet. Kandidaten kunnen actief zijn in zeer uiteenlopende domeinen die te maken hebben met opvoeding of pedagogie, zowel op het gebied van onderwijs, welzijn, cultuur… Min Berghmans van Steunpunt Jeugdhulp zetelde vorig jaar in de jury. Hier kan je een kandidaatsdossier invullen.


E-zine Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten


In het laatste e-zine TJK van 2012 vind je weer een bundel interessante lectuur over jeugd en kinderrechten. In het artikel: "Niet begeleide minderjarige en erkend als vluchteling:
waar naar toe?" krijg je een overzicht van een aantal knelpunten met betrekking tot de opvang van niet begeleide minderjarigen. Daarnaast is er een artikel over foto's, filmpjes en privacy: "Kinderen in beeld. Wanneer kan het?". Deze maand werd ook een update toegevoegd van het artikel: "Wie heeft wanneer recht op juridische bijstand?".
Nog niet geabonneerd? Ga dan zeker eens kijken op www.jeugdenkinderrechten.be.
Organisaties en pleegouders uit de Bijzondere Jeugdbijstand en CAW's krijgen via Steunpunt Jeugdhulp - na aanvraag - toegang tot de database.
 


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina