Steunpunt Jeugdhulp

Cultuurgevoelige jeugdhulp

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Project Steunpunt Jeugdhulp

Met subsidies vanuit het Europees Integratiefonds en Integrale Jeugdhulp werkten Steunpunt Jeugdhulp (project coördinatie) en copromotor Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (website – infopunt) samen aan dit project. Het project werd in Brussel en Antwerpen uitgevoerd door twee partners: de Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad en het CAW Antwerpen.

Het is voor minderjarigen en gezinnen met een migratieachtergrond niet altijd evident om aansluiting te vinden bij de jeugdhulpverlening. Verschillende factoren hebben een invloed op de toegankelijkheid. Factoren die eigen zijn aan de doelgroep zoals taal- en cultuurverschillen, religie, migratiegeschiedenis, verblijfsstatuut,… maar ook factoren in het land van aankomst: racisme, discriminatie, drempels in de hulp- en dienstverlening, drempels in de effectuering van basisrechten, enz..

 

 


Verstuur deze pagina