Steunpunt Jeugdhulp

E-zine Steunpunt Jeugdhulp februari 2013

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

In dit e-zine:

 

Project Cultuurgevoelige Jeugdhulp

Het Europese project Cultuurgevoelige Jeugdhulp gaat uit van Steunpunt Jeugdhulp met als partners Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (SAW), Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad (BWR) en Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Metropool. Het recent opgestarte project wil hulpverleners ondersteunen in het werken met minderjarige nieuwkomers uit niet-Europese landen en de toegankelijkheid van de jeugdhulp voor nieuwkomers verhogen. Meer informatie vind je hier.


Integrale Jeugdhulp: 2-daagse vormingen “Op weg naar 2014: start van het nieuwe jeugdhulplandschap” – uitgesteld.

In ons vorige e-zine vernam u de data van de 2-daagse vormingsmomenten voor sleutelfiguren over de implementatie van de intersectorale toegangspoort. Omdat het decreet IJH in het Vlaams Parlement nog moet besproken en gestemd worden, werd beslist deze vormingen uit te stellen. De 2-daagse vorming in de pilootregio Oost-Vlaanderen zal wel doorgaan. Zodra nieuwe informatie ons bereikt, brengen wij u hierover op de hoogte. U kan ook contact nemen met het Team Integrale Jeugdhulp binnen uw regio.


E-zine Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten

Wil je goed geïnformeerd blijven over jeugd en kinderrechten, neem dan een abonnement op e-zine TJK. Organisaties en pleegouders uit de Bijzondere Jeugdzorg en CAW’s krijgen via Steunpunt Jeugdhulp - na aanvraag - toegang tot de database. Deze maand vind je ondermeer volgende artikels: Lieselot Schillebeeckx (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) schreef over de ondersteuning van jongvolwassenen in het VAPH. Annemie Van Looveren (Steunpunt Jeugdhulp) leverde “Studietoelagen: waar woont het kind? Enkele knelpunten bij echtscheiding.” aan.


Rapport Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

Het onderzoeksrapport van het NICC presenteert enerzijds een overzicht van de beslissingen die genomen werden door de jeugdrechters ten aanzien van jongeren die een als Misdrijf Omschreven Feit (MOF) hebben gepleegd, en anderzijds een objectivering van de ervaren behoeften van de jeugdrechters met betrekking tot het aanbod. Agentschap Jongerenwelzijn biedt een antwoord op het rapport en formuleerde actiepunten. Dit document vind je hier.


‘Beeldvorming bijzondere jeugdzorg’ versus ‘Het recht op vergetelheid’

Toegegeven, we trekken het wat op flessen, maar de discussie over het al dan niet in beeld brengen van jongeren die geholpen worden in de Bijzondere Jeugdzorg zal altijd verschillende meningen uitlokken. Onlangs verspreidde Agentschap Jongerenwelzijn hierover extra richtlijnen. Steunpunt Jeugdhulp is benieuwd naar jullie mening. Laat je horen op onze facebook-pagina.


Oproep Fonds Lydia Chagoll

Het Fonds Lydia Chagoll, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, doet een nieuwe oproep voor haar jaarlijkse prijs ter waarde van 5 000 €. In aanmerking komen personen, groepen of verenigingen die bijzondere inspanningen leveren om het respect voor kinderen en hun rechten, ongeacht hun afkomst of nationaliteit, te promoten en onderdrukking en discriminatie tegen te gaan. Meer info hier.
 


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina