Steunpunt Jeugdhulp

E-zine Steunpunt Jeugdhulp maart 2013

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

In dit e-zine

 

Werkingsverslag Steunpunt Jeugdhulp 2012

2012 presenteerde zich als een jaar van groei. Steunpunt Jeugdhulp kon, naast de uitbouw van het registratiesysteem BINC, de maandelijkse e-zines en het beantwoorden van vragen van jeugdhulpverleners, ook de schouders zetten onder een praktijkonderzoek naar de gebruikte methodieken in de residentiële voorzieningen van de Bijzondere Jeugdzorg.
Eveneens werd het project Cultuurgevoelige Jeugdhulp opgestart en nam Steunpunt Jeugdhulp het eigen beleidsplan onder handen.
Je kan het werkingsverslag hier bekijken.

Cultuurgevoelige Jeugdhulp

Zowel lokaal als bovenlokaal vinden er gesprekken plaats om het project kenbaar te maken en de verschillende sectoren te betrekken. Uit deze verkennende gesprekken stellen we vast dat er heel wat expertise is rond cultuurgevoelig werken en het bredere interculturaliseringsproces. Er bestaan al enkele samenwerkingsverbanden die we willen versterken en verbreden. Lees hier meer over de stand van zaken.

Alles over jeugdrecht

Vrij toegankelijke informatie over jeugdrecht vind je op www.jeugdrecht.be, op de juridische FAQ van Steunpunt Jeugdhulp en onder thema’s waarop Steunpunt Jeugdhulp actief is (beroepsgeheim, jeugddelinquentie, herstelgericht werken, decreet rechtspositie,…).
Blijf je als jeugdhulpverlener toch nog met een juridische vraag zitten, dan kan je altijd contact nemen via het helpdeskformulier op onze website.
Neem ook eens een kijkje op www.kinderrechtencoalitie.be voor extra informatie over studiedagen, vormingen, infomomenten, projecten… in verband met jeugdrecht.

“Zo werken wij”

In deze nieuwe rubriek willen we jullie kennis laten maken met de goede praktijken, methodieken en andere initiatieven die constant worden uitgebouwd in de jeugdhulp. Dat kan gaan van de implementatie van een ‘evidence based’ methodiek, over nieuw ontwikkeld educatief spelmateriaal of project, tot een beleidstekst over het werken met vrijwilligers.
We doen dan ook een oproep om ons te informeren op info@steunpuntjeugdhulp.be.


Ter Muren (residentiële voorziening BJB) mag de spits afbijten. Zij lanceerden onlangs een oproep voor nieuwe vrijwilligers. Binnen Ter Muren nemen vrijwilligers reeds verschillende taken op zich: huiswerkbegeleiding of ontwikkelingsstimulerend werken met kleuters en peuters, vervoeren van één of meerdere kinderen naar hobby’s, zelf een groepsactiviteit organiseren en/of mee begeleiden … Daarnaast wil men ook gaan werken met gastgezinnen die regelmatig opvang in de eigen huiselijke sfeer bieden voor de kinderen of jongeren.
Ter Muren zorgt voor de ‘screening’, opleiding en ondersteuning van de vrijwilligers.
Voor meer informatie kan je terecht bij de vrijwilligerscoördinator: inge.van.mieghem@termuren.be.

Filmpje decreet integrale jeugdhulp

De jeugdhulpverlening in Vlaanderen wordt tegen 2014 grondig bijgestuurd. Dat vloeit voort uit het ontwerpdecreet integrale jeugdhulp dat de Vlaamse Regering op 1 maart goedkeurde. Uitgangspunt is dat elke jongere die een hulpvraag heeft, zo snel mogelijk en op een éénduidige manier passende hulp moet krijgen. Er werd een filmpje gemaakt dat meer uitleg verschaft omtrent de doelstellingen van het decreet.

Website van de maand

Onder de naam Jongerengids.be vind je zowel op de website, als in de gidsen, actuele en allesomvattende informatie op maat voor drie leeftijdsgroepen: kinderen van 8 – 11 jaar, tieners tussen 12 en 15 jaar en jongeren ouder dan 16 jaar. Gezondheid, vrienden, internet, geld, werk, seks, wonen, school, rechten, natuur,… het is slechts een greep uit de verschillende thema’s die aangereikt worden.
 

 


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina