Steunpunt Jeugdhulp

E-zine Steunpunt Jeugdhulp april 2013

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

In dit e-zine:

 

Het Protocol van Moed: samen grenzen verleggen in de aanpak van kindermishandeling. Een kritische blik.

Annemie Van Looveren (Steunpunt Jeugdhulp) en Christel De Craim (FOD Justitie) schreven zopas samen een kritische blik op het Protocol van Moed voor het Handboek Integrale Jeugdhulp. Dit protocol, binnen het gerechtelijke arrondissement Antwerpen, beoogt de samenwerking tussen politie, justitie en hulpverlening, in het kader van kindermishandeling, te stimuleren. De kern van het project bestaat uit casusgebonden overleg en aftasting van de grenzen van het beroepsgeheim.

Cultuurgevoelige Jeugdhulp

Een expertengroep werkte zopas in Antwerpen constructief aan acties op het vlak van toegankelijkheid van diensten en het sociaal netwerk van derdelanders. Binnenkort is Brussel aan de beurt. Ook werden al databanken en helpdesks opgelijst voor de online-functie. Het projectteam wil dan ook ondersteunend en verbindend werken, en expertise delen om de toegankelijkheid van de jeugdhulp te verbeteren voor minderjarige derdelanders. Wil je je steentje bijdragen aan dit project, heb je een concrete vraag, of geloof je dat je ons mee op weg kan zetten, contacteer dan Eveline.

E-zine Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK)

Het e-zine sluit aan bij de actualiteit met het artikel “De Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) voor minderjarigen: een onuitputtelijke bron van inspiratie en ergernis.” van Erika Coene. Daarnaast vind je een toelichting over minderjarigen en gezondheidszorg van de hand van Nele Desmet: “(on)Bekwaamheid van minderjarige patiënten”. Wil je goed geïnformeerd blijven over jeugd en kinderrechten, neem dan een abonnement op het e-zine TJK. Organisaties en pleegouders uit de Bijzondere Jeugdzorg en CAW’s krijgen via Steunpunt Jeugdhulp - na aanvraag - toegang tot de volledige database.

“Zo werken wij”

In deze rubriek willen we jullie kennis laten maken met de goede praktijken, methodieken en andere initiatieven die constant worden uitgebouwd in de jeugdhulp. Dat kan gaan van de implementatie van een ‘evidence based’ methodiek, over nieuw ontwikkeld educatief spelmateriaal of project, tot een beleidstekst over het werken met vrijwilligers. We doen dan ook een oproep om ons te informeren en zo jouw organisatie in een volgend e-zine in de kijker te plaatsen.

Deze maand belichten we Multi Systeem Therapie (MST), een programma dat in 2011 door Jeugdzorg Emmaüs geïmplementeerd werd. MST is een zorgtraject voor de begeleiding van minderjarige delictplegers en hun omgeving. Het is een intensieve, ambulante behandelingsmethode waarbij het gezin meerdere malen per week bezocht wordt, maar er ook contacten onderhouden worden met buren, leerkrachten, consulenten, vrienden, … Het programma wordt begeleid en opgevolgd door MST-Nederland. Meer info via Katja.Verschooten@emmaus.be.

Doe-Dag Participatie

Afgelopen paasvakantie organiseerden Cachet en Nevermind, met de steun van het Departement WVG, een eerste Doe-Dag over cliëntparticipatie in de jeugdhulp. Een dag bedoeld voor zowel hulpverleners en ‘beleid’ als voor de jongeren zelf, die tot onze vreugde goed vertegenwoordigd waren. ‘Kijken door de bril van wie geholpen wordt’ was de onderliggende boodschap van deze gevarieerde dag. Een boodschap die we ook terugvinden in de verspreide ‘visietekst cliëntparticipatie’.


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina