Steunpunt Jeugdhulp

E-zine Steunpunt Jeugdhulp mei 2013

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

In dit e-zine:

 

Dialoog-, Reflectie- en Actiegroepen Binc (02/07/2013, 13u30 – 16u, Ellipsgebouw te Brussel)

Ook dit jaar bespreken we de verzamelde Binc-gegevens met de praktijk. We willen ons registratiesysteem helemaal afstemmen op het modulair kader en de toegangspoort, en met jullie nadenken over de nieuwe pistes om het functioneren / de probleemgebieden van de jongeren beter in kaart te brengen. Mail je eigen naam én de naam van je voorziening naar binc@steunpuntjeugdhulp.be, en beschouw jezelf als ingeschreven. We sturen je bovendien ook het cijferrapport op per mail.

Kras

Min Berghmans, algemeen directeur Steunpunt Jeugdhulp, begeleidde een groep jongeren die op vrijdag 3 mei over het recht op vrije tijd drie aanbevelingen formuleerde voor het beleid op de Kras-Globelinkdag. Deze dag vond plaats in het Vlaams Parlement, de Senaat en de Kamer. Een bondige samenvatting van alle conclusies in de 3 parlementen kan je hier vinden. De uitgebreide resultatenbundel met alle moties en aanbevelingen staat eveneens online.

Cultuurgevoelige Jeugdhulp

De diversiteit in onze samenleving zorgt voor een hertekening van de puzzel. Een nieuw beeld schept nieuwe kleuren, nieuwe dimensies en nieuwe ontdekkingen. De expertengroepen en de contactpersonen uit de verschillende sectoren leiden ons naar enkele concrete acties. Voor ons alvast een boeiende zoektocht, kom jij mee? Ga zeker een kijkje nemen bij het thema Cultuurgevoelige Jeugdhulp op onze website voor een laatste stand van zaken.

“Zo werken wij”

Opvang vzw uit Gent werkt volgens de methodiek van familienetwerkberaad. Dit is een bijeenkomst waarbij familieleden en bijvoorbeeld vrienden, buren, leerkrachten, een sportcoach, de huisarts, … worden betrokken bij belangrijke beslissingen en het organiseren van zorg en hulp. Het netwerk neemt de verantwoordelijkheid om oplossingen te vinden voor (dreigende) problemen. Een coördinator helpt de bijeenkomst te organiseren. Voor meer info kan u terecht bij Opvang Oost-Vlaanderen vzw.

Boekbespreking: De effectiviteit van residentiële jeugdzorg. Een follow-up-studie onder ex-bewoners van het Leerhuis.

In 2012 deed Steunpunt Jeugdhulp onderzoek naar ‘werkzame factoren en methodieken in residentiële werkvormen in Vlaanderen’. Het boek rond effectiviteit van residentiële jeugdzorg trok daarom direct de aandacht van onderzoekster Lydwine Huizinga. Zij nam de publicatie door en haar reflecties kan je hier nalezen.


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina