Steunpunt Jeugdhulp

E-zine Steunpunt Jeugdhulp juni 2013

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

In dit e-zine:

 

Studiedag MediaTrain

Het leren omgaan met nieuwe media, online toepassingen, apps, … is een nieuwe nood en tegelijk ook een nieuwe opdracht voor de hulpverlener. Het project MediaTrain voorzag gedurende twee jaar training en coaching in het omgaan met sociale media en dit op maat van de bijzondere jeugdzorg. Op vrijdag 18 oktober presenteren we graag de resultaten van dit project en staan we stil bij de uitdagingen en evoluties voor de komende jaren. Inschrijven kan via deze link. MediaTrain is een project van vzw Tonuso, KHLim, Thomas More, Informant en Steunpunt Jeugdhulp.

E-zine Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK)

Het e-zine verschijnt eerstdaags en bevat ondermeer de artikels ‘Uithuisplaatsing bij huiselijk geweld’ - Min Berghmans en ‘Gewone kinderen met een handicap in het gewoon onderwijs: participatie’ - Paulien Santens. Uiteraard komt ook actuele rechtspraak, recente wetgeving, interessante publicaties en onderzoeksnieuws aan bod. Ontvang je het e-zine nog niet, klik dan hier. Organisaties en pleegouders uit de Bijzondere Jeugdzorg, en CAW’S, krijgen via Steunpunt Jeugdhulp, na aanvraag, toegang tot de database. Het volgende e-zine TJK mag je eind september verwachten.

Cultuurgevoelige Jeugdhulp

De actiegroepen in Brussel en Antwerpen vinden plaats in juni. Deze groepen beslissen over de lokale acties om jeugdhulpverleners te ondersteunen in cultuurgevoelig omgaan met hun doelgroep. De website bevindt zich in een testfase. Het is een doorverwijsportaal voor websites cultuurgevoelige jeugdhulp, een forum voor jeugdhulpverleners met vragen rond cultuurgevoelig werken en men vindt er een online vragenformulier voor complexe casussen terug. Doorheen de zomer wordt de verankering van het expertisenetwerk verder uitgetekend. Een update van de vorderingen in het volgende e-zine!

Tweedaagse vorming Integrale Jeugdhulp

Op 11 juni heeft de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement het ontwerpdecreet Integrale Jeugdhulp gestemd. Dit is dan ook het startschot om te communiceren over wat er wijzigt in de praktijk. In iedere provincie worden vanaf september tweedaagse vormingen georganiseerd om 'sleutelfiguren' uit de organisaties en voorzieningen die gevat worden door de Integrale Jeugdhulp wegwijs te maken in het vernieuwde jeugdhulplandschap. Alle praktische informatie vind je hier.

“Zo werken wij”

Eind januari 2013 liep het project Keep It Clean ten einde. Dit samenwerkingsproject verenigde zeven voorzieningen bijzondere jeugdzorg en twee druggespecialiseerde centra binnen de regio Gent. Drie jaar lang werden informatie en bevindingen uitgewisseld met als doel initiatieven te ontwikkelen die gericht zijn op de specifieke noden van voorzieningen binnen de bijzondere jeugdzorg, inzake preventie en aanpak van druggebruik. Meer informatie kan je hier terugvinden.

Boek ‘Omgaan met beroepsgeheim’

Dit cahier biedt juridische basisinformatie voor omgaan met (vertrouwelijke) informatie, maar focust ook op het praktisch omgaan met de keuzes die je individueel of in teamverband moet maken. Directeur van Steunpunt Jeugdhulp, Min Berghmans, schreef het artikel ‘Ik wil niet meer leven. Nemen we een minderjarige ernstig?’. Een aanrader voor wie de belangen van zijn cliënt of patiënt ter harte neemt.


Steunpunt Jeugdhulp wenst al haar lezers een prettige vakantie. Eind september dwarrelt een kakelverse nieuwsbrief in jullie mailbox.

 


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina