Steunpunt Jeugdhulp

Vorming Jeugdhulp

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Steunpunt Jeugdhulp kreeg de opdracht om, in samenwerking met het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, het Steunpunt Expertisenetwerken en de Permanente OndersteuningsCellen van de CLB's, een intersectoraal vormings- en trainingsaanbod uit te werken dat jeugdhulpverleners in staat moet stellen om hun opdrachten op te nemen in het vernieuwde jeugdhulplandschap. Dit programma werd half november 2013 opgestart.

Een overzicht van alle vormingsmomenten en workshops is te vinden op de nieuwe website www.vormingjeugdhulp.be.Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina